Gå videre til innhold
Byggematerialer i KPMG-bygget i Oslo er nøye vurdert med tanke på ombruk | Foto: Cato A. Mørk/Multiconsult
Byggematerialer i KPMG-bygget i Oslo er nøye vurdert med tanke på ombruk | Foto: Cato A. Mørk/Multiconsult

Pressemelding -

Bygger marked for brukte materialer

Potensialet for ny bruk av brukte materialer i byggenæringen er stort, og nylig startet kartleggingen av et tyvetalls bygninger i Oslo og Trondheim. I det 18-etasjer høye KPMG-bygget på Majorstua i Oslo er dører, skillevegger og andre byggematerialer nøye vurdert med tanke på ombruk.

- Bygge- og anleggsnæringen er en stor aktør både i Norge og i verden, og står for en stor andel av klimagassutslippene. Så det er et stort potensial i å få ned klimagassutslippene ved å få til mer ombruk i næringen, sier Trude Ytterland Nygård, rådgiver bygningsforvaltning i Multiconsult.

Bygg- og anleggsnæringen står for 25 prosent av avfallsproduksjonen i Norge og rundt 16 prosent av Norges klimagassutslipp. Gjenbruk og ombruk av byggematerialer er et av de viktigste tiltakene for å redusere avtrykket i næringen.

Marked for brukte byggematerialer
I Oslo og Trondheim er et titalls store eiendomsselskaper samlet for å kartlegge og skape et marked for treverk, glass, vinduer og alt annet av byggematerialer som kan brukes på nytt ved rehabilitering eller nybygg. Store aktører som Oslo Areal, Omsorgsbygg Oslo KF, Höegh Eiendom, Trondheim kommune, Statsbygg og Entra deltar.

- Vi håper at dette prosjektet kan bidra til at vi får til en høyere andel av sirkulærøkonomi i denne næringen. Det er helt nødvendig for å få til en betydelig reduksjon av vår andel av klimagassutslippene, sier Kathrine Rønsen Vanem, direktør drift og marked i eiendomsselskapet Oslo Areal.

Første skritt er å se hva som kan ombrukes i hvert enkelt bygg. Oslo Areal-eide KPMG-bygget i Sørkedalsveien 6 i Oslo er et av de første byggene som kartlegges.

- Dette bygget skal rehabiliteres om noen år. Nå får vi muligheten til å få kartlagt hvilke materialer i bygget som egner seg for ombruk. Ved å delta i ombruksnettverket så finner vi forhåpentligvis ombruksmuligheter for mange av disse materialene, sier Kathrine Rønsen Vanem.

Om kort tid skal spesialister se over alle materialene i et tyvetalls bygg i Oslo og Trondheim.

- Det kan være innvendige dører, kontorskillevegger av glass, himlingsplater og radiatorer. Det er mange ulike materialer som kan vurderes å brukes på nytt, sier Trude Ytterland Nygård i Multiconsult.

Innovativ digitalløsning
Et innovativt, digitalt verktøy benyttes for å kartlegge og skape et ombruksmarked mellom aktørene. Loopfront legger til rette for enklere ombruk og samhandling mellom alle som skal være med i den sirkulære verdikjeden, som byggherre, interiørarkitekt, riveentrepenør eller andre involverte.

- Gevinsten man får gjennom Loopfront er at man får ned bygningsavfallet for hvert enkelt prosjekt, man får ned klimafotavtrykket, og i tillegg sparer man kostnader, sier Tobias Bjerkomp, rådgiver sirkulær økonomi i portalløsningen Loopfront.

Prosjektet med regionale ombruksnettverk pågår i første omgang frem til vår og sommer 2021.

Emner

Kategorier


Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Pressekontakt

Cato A. Mørk

Cato A. Mørk

Senior kommunikasjonsrådgiver +47 924 55 663

Relatert innhold

Velkommen til Multiconsult!

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering, arkitektur og rådgivning. Gjennom et 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre 3000 medarbeidere.

Attraktivitetsundersøkelser viser at Multiconsult rangeres som en av Norges mest attraktive arbeidsgiver blant teknologer. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindringer, og sprenge grenser der andre kan bli fristet til å gå rundt.

Multiconsult har målsetning om at hver enkelt medarbeider skal få ut det beste i seg selv, både faglig og menneskelig. Vi legger til rette for den enkeltes utvikling, blant annet gjennom målrettet kompetanseutvikling, kurs og videreutdanningsveier, permisjoner og støtte til doktorgrader. Multiconsult tilbyr utviklingsmuligheter innen både fag og ledelse.

Med en stadig økende omsetting internasjonalt har selskapet de siste årene etablert flere nye internasjonale kontorer. Multiconsult har i dag egne kontorer i England, Polen, Singapore, Russland, Canada, Tanzania og Uganda.

Vi opererer innenfor syv forretningsområder: Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Samferdsel, Fornybar energi, By og samfunn, og Vann og miljø.

Multiconsult
Nedre Skøyen vei 2
0276 Oslo
Norge