Gå videre til innhold
From the GET FiT Uganda-project. Photo: Multiconsult
From the GET FiT Uganda-project. Photo: Multiconsult

Pressemelding -

Collaborate on research of renewable energy project impacts

Multiconsult and Noragric (NMBU) have agreed to collaborate in the area of research and consultancy on environmental, social and economic implications of renewable energy projects, environmental governance and water resource management. The agreement will facilitate the two organizations in working together on joint research and consultancy work.

Noragric is the Department of International Environment and Development Studies at the Norwegian University of Life Sciences. The department` s research, education and institutional collaboration activities are focused primarily on developing countries and countries with economies in transition.

Bringing together expertice
- This is a fantastic opportunity to bring together the expertise of our two organizations, says Kristine Lien Skog, Section Manager for Environmental Resources at Multiconsult. We will support Noragric with key experts and allow for master and doctoral students to gain practical experiences through our projects. Through this partnership, we will be even better positioned to deliver world-leading competence contributing to sustainable development and clean energy for all.

- We are very happy for the agreement between Multiconsult and Noragric. This agreement allow us to explore new and exciting opportunities for collaboration in both research and education, says Shai André Divon, Head of the Department of International Environment and Development Studies at LANDSAM/NMBU. We look forward to working together, and particularly in creating new opportunities for our students in terms of practical experience through internships, and potential involvement of Multiconsult staff in teaching and supervision of students.

The agreement will initially cover a five year period with a possibility of further extension. 

Emner


Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Pressekontakt

Gaute Christensen

Gaute Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsleder 911 70 188
Emilie Mejlænder

Emilie Mejlænder

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrågiver 99475889

Velkommen til Multiconsult!

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering, arkitektur og rådgivning. Gjennom et 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre 3000 medarbeidere.

Attraktivitetsundersøkelser viser at Multiconsult rangeres som en av Norges mest attraktive arbeidsgiver blant teknologer. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindringer, og sprenge grenser der andre kan bli fristet til å gå rundt.

Multiconsult har målsetning om at hver enkelt medarbeider skal få ut det beste i seg selv, både faglig og menneskelig. Vi legger til rette for den enkeltes utvikling, blant annet gjennom målrettet kompetanseutvikling, kurs og videreutdanningsveier, permisjoner og støtte til doktorgrader. Multiconsult tilbyr utviklingsmuligheter innen både fag og ledelse.

Med en stadig økende omsetting internasjonalt har selskapet de siste årene etablert flere nye internasjonale kontorer. Multiconsult har i dag egne kontorer i England, Polen, Singapore, Russland, Canada, Tanzania og Uganda.

Vi opererer innenfor syv forretningsområder: Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Samferdsel, Fornybar energi, By og samfunn, og Vann og miljø.

Multiconsult
Nedre Skøyen vei 2
0276 Oslo
Norge