Gå videre til innhold
Illustrasjonsfoto av flomløp på fyllingsdam, her Mysevatn. Foto: Multiconsult
Illustrasjonsfoto av flomløp på fyllingsdam, her Mysevatn. Foto: Multiconsult

Pressemelding -

​FoU-prosjekt skal gi sikrere beregning av flomløp

Multiconsult skal lede et forsking- og utviklingsprosjekt innen hydraulisk modellering av flomløp på vegne av Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE). Prosjektet skal bidra til sikrere beregning av flomløp og slik redusere risikoen for dambrudd som følge av flom.

Hensikten med prosjektet er blant annet å komme med anbefalinger for hvilke beregningsmetoder eller -modeller som bør benyttes for å gjøre kapasitetsberegninger for flomløp med sideoverløp, kanal og lukkede avløp.

Riktig beregning kan redusere konsekvensene ved flom

- Vi er glade for at NVE setter av ressurser til et så viktig prosjekt. Gjennom vårt arbeid med flomberegninger, revurderinger og rehabilitering for dammer har vi erfart at det kan være utfordrende å beregne riktig kapasiteten til flomløp der det er begrensninger i avløpsforholdene. Ved stor vannføring vil flomløpskanaler med sideveis innstrømning få begrenset kapasitet grunnet høyt undervann. Vi ser at dette ikke i stor nok grad blir tatt hensyn til med dagens beregningsmetoder, forklarer senior hydrauliker i Multiconsult, Kristine Lilleeng Walløe, som skal lede del 1 av forskningsprosjektet. Hun påpeker at feilberegninger av flomavledning potensielt kan ha katastrofale følger ettersom mange av flomløpene er tilknyttet fyllingsdammer som er sårbare for overtopping.

Toårig samarbeidsprosjekt

Prosjektet vil gå over to år og er delt inn i to faser, der første fase er et litteraturstudium og den andre fasen vil bestå av case-studier samt utarbeiding av faglige anbefalinger for beregningsmetodikk for flomløp. I andre fase vil det arbeides med en referansegruppe bestående av representanter fra fagmiljøet innen hydraulikk i Norge, blant annet eksperter fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

-Multiconsult har et sterkt fagmiljø innen hydraulikk og flomsikring, og som her vil bidra aktivt i utviklingen av ny kompetanse innen damsikkerhet og flom, sier Kristine Lilleeng Walløe, som ser fram til å starte opp FoU-prosjektet i slutten av april. 

Emner

Kategorier


Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Pressekontakt

Gaute Christensen

Gaute Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsleder 911 70 188
Emilie Mejlænder

Emilie Mejlænder

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrågiver 99475889

Velkommen til Multiconsult!

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering, arkitektur og rådgivning. Gjennom et 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre 3000 medarbeidere.

Attraktivitetsundersøkelser viser at Multiconsult rangeres som en av Norges mest attraktive arbeidsgiver blant teknologer. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindringer, og sprenge grenser der andre kan bli fristet til å gå rundt.

Multiconsult har målsetning om at hver enkelt medarbeider skal få ut det beste i seg selv, både faglig og menneskelig. Vi legger til rette for den enkeltes utvikling, blant annet gjennom målrettet kompetanseutvikling, kurs og videreutdanningsveier, permisjoner og støtte til doktorgrader. Multiconsult tilbyr utviklingsmuligheter innen både fag og ledelse.

Med en stadig økende omsetting internasjonalt har selskapet de siste årene etablert flere nye internasjonale kontorer. Multiconsult har i dag egne kontorer i England, Polen, Singapore, Russland, Canada, Tanzania og Uganda.

Vi opererer innenfor syv forretningsområder: Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Samferdsel, Fornybar energi, By og samfunn, og Vann og miljø.

Multiconsult
Nedre Skøyen vei 2
0276 Oslo
Norge