Gå videre til innhold
Nordic-African Business Summit, Nordens største næringslivskonferanse med ren fokus på afrikanske markeder
Nordic-African Business Summit, Nordens største næringslivskonferanse med ren fokus på afrikanske markeder

Pressemelding -

Fra Zanzibar til Norge for å lære om fornybar energi

En delegasjon fra energibransjen i Zanzibar har vært i Oslo for å lære om det norske og nordiske kraftsystemet. Besøket ble arrangert av Multiconsult som ledd i «Zanzibar Energy Sector Support Project».

Departementsråd Ali Khalil Hassan Mirza og direktør for Energi og naturressurser Mohammed Abdulla Mohammed holdt et møte med Multiconsults konsernsjef Grethe Bergly på Multiconsults kontorer i Oslo.


- Det er med stor glede vi ønsker denne viktige delegasjonen velkommen. Multiconsult har jobbet med fornybar energi i Zanzibar i over 20 år, og vi er stolte av å kunne bidra til utbygging av ren, fornybar energi i Zanzibar og Øst-Afrikaregionen, sier Bergly.

Diskuterte muligheter med næringsliv og kommune
Under sitt Norgesbesøk møtte delegasjonen NVE-direktør Kjetil Lund og representanter for Hafslund og Oslo kommune, for å diskutere energirelaterte spørsmål, som det norske kraftmarkedet og reguleringsmyndighetens rolle. De hadde også møter med Utenriksdepartementet og Norad, for å snakke om de siste fremskrittene i energisektoren i Zanzibar.

8. oktober deltok de to delegatene på «Nordic-African Business Summit», Nordens største næringslivskonferanse med fokus på afrikanske markeder, der Mirza blant annet deltok i en rundbordssamtale om energisektoren i Afrika.

- Vi er meget takknemlige for den store støtten vi har fått fra den svenske regjeringen og Multiconsult, i forbindelse med utbyggingen av morgendagens bærekraftige energisektor, sier Mirza.

Kun halvparten har elektrisitet
I tillegg fant delegasjonen tid til diskusjoner med flere av Multiconsults eksperter om de viktige utfordringene kraftsektoren i Zanzibar står overfor. Kun halvparten av husholdningene i Zanzibar har tilgang til elektrisitet og etterspørselen etter energi stiger kraftig. I dag leveres all nettkraft på Zanzibar gjennom undersjøiske kabler fra Tanzanias fastland, men regjeringen har nå påbegynt en prosess for å stimulere privat investering i solkraft.

- Vi er stolte over hvordan Multiconsult, gjennom ZESS og en rekke andre prosjekter over flere tiår, har bidratt til en betydelig fremgang på Zanzibar, sier Ingar Flatlandsmo, seniorrådgiver for Energi i Multiconsult og prosjektleder for ZESS.

Ny lovgivning og styrke sektoren
Multiconsult ble tildelt «Zanzibar Energy Sector Support Project» i 2016. Prosjektet, finansiert av det svenske bistandsdirektoratet SIDA, har som hensikt å utvikle ny lovgivning. Samtidig skal det styrke ledelse, systemer og planlegging hos ministeriet og det statseide kraftselskapet Zanzibar Electricity Corporation (ZECO). Prosjektet ferdigstilles i løpet av 2019. Multiconsult har tidligere vært byggherrens representant for den undersjøiske kabelen mellom Tanzanias fastland og Pemba, den nordligste øya i øygruppen Zanzibar.

Emner


Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Pressekontakt

Gaute Christensen

Gaute Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsleder 911 70 188

Relatert materiale