Gå videre til innhold
Vårflom i Hønefossen, Ringerike kommune | Foto: T. Bjornstad/Wikipedia
Vårflom i Hønefossen, Ringerike kommune | Foto: T. Bjornstad/Wikipedia

Pressemelding -

Gode forberedelser er avgjørende for å forebygge flomskader

Gode forberedelser er avgjørende for å redusere konsekvenser av mulige flomsituasjoner de kommende ukene. Hydrolog Thea Caroline Wang i Multiconsult mener det er viktig at kommunene og andre nå tar i bruk flomfarevurderinger og beredskapsplaner for å begrense mulige flomskader.

- Det er viktig at kommuner og andre aktører nå benytter seg av det kunnskapsgrunnlaget som eksisterer. Det er nå vi kan høste av tidligere investeringer i kartlegging av flomsoner, sårbare områder og kritiske punkter i vassdrag. God beredskap handler om å være godt forberedt, og da må vi gjøre de riktige tiltakene i forkant, sier Thea Caroline Wang, hydrolog i rådgivningsselskapet Multiconsult.

Det er gjort omfattende arbeid over tid i norske kommuner, NVE og i bygge- og anleggsprosjekter med å lokalisere flomutsatte områder, beregne vannmengder, og identifisere tiltak som bør iverksettes ved flom.

- Kartleggingene undersøker hvor mye vann som vil komme under en flom, hvor vannet tar veien og hvilke vannstander vi skal være forberedt på. Denne informasjonen brukes igjen for å vurdere behov for sikringstiltak for å beskytte bygg, eiendom og infrastruktur, sier Wang.

Hun påpeker at rådgivende ingeniører, dameiere og andre rådgivere ofte har kunnskap som kompletterer kommunenes kompetanse, og kan være verdifulle støttespillere i forberedelsene til en flom- og skredsituasjon.

Ifølge NVE er det fortsatt relativt stor sannsynlighet for stor vårflom både i sør og nord i Norge. Samtidig er det økt fare for jord-, sørpe- og flomskred forårsaket av høy vannmetting i bakken på grunn av sterk snøsmelting. Jordskred som blokkerer vannveier kan skape store problemer da det gjør at vannet lettere tar nye veier og skadepotensialet kan bli stort. Hvordan vårflommen utvikler seg vil være avhengig av været fremover.

- Generelt oppfordres det til å forberede seg på en mulig flom ved å følge med på oppdaterte prognoser for vårflommen, sjekke stikkrenner og avløpsveier, samt sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder, sier Thea Caroline Wang, og viser til varsom.no for mer konkret informasjon.

Emner


Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Pressekontakt

Cato A. Mørk

Cato A. Mørk

Senior kommunikasjonsrådgiver +47 924 55 663

Relatert materiale