Gå videre til innhold
Heikki Eidsvoll Holmås er ansatt som Chief Sustainable Officer (CSO) i Multiconsult. Foto: Krister Sørbø
Heikki Eidsvoll Holmås er ansatt som Chief Sustainable Officer (CSO) i Multiconsult. Foto: Krister Sørbø

Pressemelding -

Heikki Eidsvoll Holmås skal lede bærekraftarbeidet i Multiconsult

Multiconsult skal ta en enda sterkere og tydeligere posisjon innen bærekraft og bærekraftig samfunnsutvikling, og har ansatt Heikki Eidsvoll Holmås som Chief Sustainability Officer. Holmås vil være sentral i realiseringen av Multiconsults strategiske bærekraftambisjoner.

Som CSO skal Holmås ha det overordnede ansvaret for å lede og styre mål og oppgaver i tråd med Multiconsults bærekraftstrategi.

- Heikki har solid kompetanse og ikke minst et brennende engasjement innen klima- og miljøfeltet. Han er uten tvil rett person til å løfte bærekraftarbeidet ytterligere i Multiconsult, ved å sikre videre forretningsutvikling innen bærekraft og samtidig styrke bærekraftarbeidet og -kompetansen i organisasjonen, sier konsernsjef i Multiconsult, Grethe Bergly.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på det viktige arbeidet med å hjelpe våre kunder til å kunne være klimahelter og en del av løsningen for en best mulig fremtid. Våre råd har stor betydning for klima og bærekraft i de tusenvis av små og store prosjekter vi er inne i. Når hvert tonn teller for å stoppe de farligste klimaendringene, er det å bidra til å få på plass fremtidsløsninger i alt vi gjør, noe av det mest meningsfulle jeg kan tenke meg å jobbe med, understreker Heikki Eidsvoll Holmås.

  I Multiconsult har Holmås jobbet med land- og havvind, samt virkemidler for å fremme fornybar energi og klimaløsninger, og kommer fra stillingen som leder for Seksjon Vindkraft i Oslo. Han har 16 års bakgrunn fra Storting og regjering, der han særlig har jobbet med klima- og energispørsmål. Som utviklingsminister, bidro han til etableringen av de globale bærekraftmålene. Han hadde en sentral posisjon i FNs generalsekretærs initiativ for å få energi inn som eget bærekraftmål – et arbeid som lyktes.

  Holmås er ansatt som CSO for Multiconsult Norge AS, og skal koordinere bærekraftarbeidet med de øvrige datterselskapene i konsernet. Holmås tiltrer stillingen 1. april.

  I tilknytning til stillingen skal det etableres et team bestående av sentrale ressurser i organisasjonen med kompetanse og erfaring innen ulike deler av bærekraftfeltet. Teamet skal blant annet støtte CSO i arbeidet med å nå Multiconsults klima- og miljømål, der ett av målene er å bli klimanøytrale senest i 2030.

  Emner

  Kategorier


  Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

  Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

  Kontakter

  Cato A. Mørk

  Cato A. Mørk

  Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 924 55 663
  Gaute Christensen

  Gaute Christensen

  Pressekontakt Kommunikasjonsleder 911 70 188

  Velkommen til Multiconsult!

  Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering, arkitektur og rådgivning. Gjennom et 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre 3000 medarbeidere.

  Attraktivitetsundersøkelser viser at Multiconsult rangeres som en av Norges mest attraktive arbeidsgiver blant teknologer. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindringer, og sprenge grenser der andre kan bli fristet til å gå rundt.

  Multiconsult har målsetning om at hver enkelt medarbeider skal få ut det beste i seg selv, både faglig og menneskelig. Vi legger til rette for den enkeltes utvikling, blant annet gjennom målrettet kompetanseutvikling, kurs og videreutdanningsveier, permisjoner og støtte til doktorgrader. Multiconsult tilbyr utviklingsmuligheter innen både fag og ledelse.

  Med en stadig økende omsetting internasjonalt har selskapet de siste årene etablert flere nye internasjonale kontorer. Multiconsult har i dag egne kontorer i England, Polen, Singapore, Russland, Canada, Tanzania og Uganda.

  Vi opererer innenfor syv forretningsområder: Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Samferdsel, Fornybar energi, By og samfunn, og Vann og miljø.

  Multiconsult
  Nedre Skøyen vei 2
  0276 Oslo
  Norge