Gå videre til innhold
Multiconsult og LINK arkitektur har inngått landsomfattende rammeavtaler med sykehus-Norge. Her St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: Cato Edvardsen/Wikipedia.
Multiconsult og LINK arkitektur har inngått landsomfattende rammeavtaler med sykehus-Norge. Her St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: Cato Edvardsen/Wikipedia.

Pressemelding -

Inngår omfattende rammeavtaler med sykehus-Norge

Multiconsult og LINK arkitektur har inngått rammeavtaler med Sykehusinnkjøp for rådgivende ingeniørtjenester og arkitekturtjenester for sykehus i hele Norge.

- Vi er svært fornøyde med at Sykehusinnkjøp og helseforetakene har valgt oss som en av sine viktigste partnere gjennom å tildele konsernet 57 rammeavtaler for rådgivende ingeniørtjenester og arkitektur i hele Norge, sier Rolf Maurseth, markedssjef for Bygg og Eiendom i Multiconsult og LINK arkitektur. Begge selskapene inngår i Multiconsult-gruppen.

Omfattende avtale
Avtalene som nå er inngått gjelder for to år med mulighet for forlengelse. Oppdragsgiver for anskaffelsen er Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF og Helse Midt-Norge RHF. Sykehusinnkjøp HF er avtaleforvalter.

- Å skape gode fremtidsrettede sykehus og helsebygg er ett av konsernets viktigste satsingsområder. For å være ledende innen dette området kreves kontinuerlig utvikling og prosjektering både på nye og eksisterende sykehus. Disse rammeavtalen gjør at vi kan ta del i og være med å drive utviklingen innen dette helse feltet i hele landet. Her får vi innsikt i utviklingen, prioriteringene og den tekniske utvikling og de nyeste trender innen helsesektoren. Slik sikrer vi at vi fortsetter å være en komplett og kompetent rådgiver og arkitekt for norske helseforetak i hele landet. sier Rolf Maurseth.

Rammeavtalen skal dekke små, mellomstore og større prosjekter i alle prosjektfaser, og kan også benyttes ved ombygginger og nybygg. Totalt er Multiconsult tildelt rammeavtaler på 44 deltilbud på 8 forskjellige fag (RIB, RIV, RIE, RIG, PL, BL, SHA koordinator og RIM (Miljørådgivning)), og er evaluert som leverandøren med best kvalitet på samtlige fag. LINK arkitektur er tildelt 13 rammeavtaler på arkitekturtjenester.

I konkurransen ble konsernet blant annet evaluert på hvordan man jobber aktivt for å beholde, tiltrekke og utvikle kompetanse som vil være viktig for sykehusene. Videre hvordan konsernet følger opp oppdragene og sørger for kompetanseoverføring til helseforetakene.

Emner


Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Pressekontakt

Cato A. Mørk

Cato A. Mørk

Senior kommunikasjonsrådgiver +47 924 55 663
Rolf Maurseth

Rolf Maurseth

Markedssjef for Bygg og Eiendom markedssjef for Bygg og Eiendom i Multiconsult og LINK arkitektur. 91568617

Relatert materiale