Gå videre til innhold
Jaren Stasjon | Illustrasjon: Bane NOR
Jaren Stasjon | Illustrasjon: Bane NOR

Pressemelding -

Multiconsult bistår i storsatsning på Gjøvikbanen

Gjermundshaug Anlegg, Baneservice og Multiconsult er valgt av Bane NOR til å utføre totalentreprise for Jaren stasjon. Sammen med flere andre tiltak, vil denne utbyggingen legge til rette for mulig timesfrekvens for regiontog mellom Gjøvik og Oslo, samt lokaltog til og fra Jaren.

Multiconsult står for prosjekteringen av alle fag i totalentreprisen, med unntak av signal. Entreprisen omfatter ulike stasjonstiltak og spor for parkering av tog. Selskapet utførte også opprinnelig hovedplan for Bane NOR, og leverte i 2018 teknisk detaljplan for samme prosjekt.

- Det betyr mye å få tildelt prosjektet av Bane NOR, som er en viktig og god kunde av oss. Vi ser frem til å samarbeide tett med alle i prosjektgruppa om et godt sluttresultat. Hovedaktivitetene for prosjektering utføres innen ett års tid, og prosjektet skal stå ferdig i 2022, sier Gunn Pedersen Ødegaard, oppdragsleder i Multiconsult.

Prosjektet startet opp 4.august. Arbeidet utføres sammen med Gjermundshaug Anlegg, som står for underbygning, entreprenøren Syljuåsen med ansvaret for bygg, og Baneservice som holder i den jernbanetekniske delen.

Dobbel frekvens på strekningen
Gjøvikbanen blir i desember en av de første strekningene i Norge som tar i bruk ERTMS (European Rail Traffic Management System). Det nye systemet for signalisering og trafikkstyring dobler frekvensen på strekningen.

- I 2022 blir det mulig med timesavganger i grunnrute til og fra Gjøvik. Det er i dag et stort behov for økt kapasitet, grunnet mye gods- og lokaltrafikk på den sørlige delen av strekningen. Dette blir den største satsningen på Gjøvikbanen, siden strekningen ble elektrifisert i 1963. Oppdraget trekker inn ressurser fra mange markedsområder i Multiconsult, og vi synes det er veldig spennende å få ta del i et så tverrfaglig og fremtidsrettet baneprosjekt, sier Pedersen Ødegaard.

I prosjektet bygges det for en hensettingskapasitet (togparkering) for seks togsett á 110 meter. Det bygges også to sideplattformer, tilpasset lengden på doble togsett. I tillegg etableres ny overgangsbro til plattformene, med heiser og trapper. Ny drift- og vedlikeholdsbase med kontorbygg, og sportilgang for skinnegående arbeidsmaskiner, er også del av prosjektet.

Emner

Tags


Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Pressekontakt

Gaute Christensen

Gaute Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsleder 911 70 188