Gå videre til innhold
Multiconsult har vunnet rammeavtale med Innovasjon Norge

Pressemelding -

Multiconsult har vunnet rammeavtale med Innovasjon Norge

Multiconsult har vunnet rammeavtale innen konsulentbistand, tilknyttet arbeidet med EØS-midlene, for Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge forvalter for perioden 2014 – 2021 nærmere to milliarder kroner. Midlene er fordelt på næringsutviklingsprogrammer i Bulgaria, Hellas, Kroatia og Romania, samt et energiprogram i Romania og et program for sosial dialog og anstendig arbeid, som gjennomføres i 13 EU-land.

- Vi er svært glade for å ha fått muligheten til å ytterligere styrke vårt samarbeid med Innovasjon Norge. Rammeavtaler er en sterk tillitserklæring, sier Tom Ødegaard, markedssjef for fornybar energi i Multiconsult.

Innovasjon Norge er også programpartner i til sammen seks land (Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia og Portugal) på tilsvarende næringsutviklingsprogrammer som de Innovasjon Norge selv forvalter.
 
Leverer flere rådgivningstjenester
Multiconsult vil være ansvarlig for et bredt spekter av tjenester, inkludert bistand i utredninger, utlysning av midler, vurdering av prosjekter og arrangementer.

- Det at Multiconsult fortsetter å være en sentral aktør innen utredninger av støtteordninger og bistand til programdrift er både morsomt og spennende, sier Stig Jarstein, tilbud- og prosjektleder for Energianalyse.

Rammeavtalen er på to år med opsjon på å forlenge kontrakten på 1+1 år. Tjenestene rammeavtalen skal dekke over to-årsperioden har en estimert verdi på 1,3- 2 millioner kroner som vil fordeles mellom to selskaper. Multiconsult vil konkurrere på kompetanse og kapasitet for alle oppdrag under rammeavtalen.

Emner


Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Kontakter

Gaute Christensen

Gaute Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsleder 911 70 188
Emilie Mejlænder

Emilie Mejlænder

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrågiver 99475889

Velkommen til Multiconsult!

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering, arkitektur og rådgivning. Gjennom et 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre 3000 medarbeidere.

Attraktivitetsundersøkelser viser at Multiconsult rangeres som en av Norges mest attraktive arbeidsgiver blant teknologer. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindringer, og sprenge grenser der andre kan bli fristet til å gå rundt.

Multiconsult har målsetning om at hver enkelt medarbeider skal få ut det beste i seg selv, både faglig og menneskelig. Vi legger til rette for den enkeltes utvikling, blant annet gjennom målrettet kompetanseutvikling, kurs og videreutdanningsveier, permisjoner og støtte til doktorgrader. Multiconsult tilbyr utviklingsmuligheter innen både fag og ledelse.

Med en stadig økende omsetting internasjonalt har selskapet de siste årene etablert flere nye internasjonale kontorer. Multiconsult har i dag egne kontorer i England, Polen, Singapore, Russland, Canada, Tanzania og Uganda.

Vi opererer innenfor syv forretningsområder: Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Samferdsel, Fornybar energi, By og samfunn, og Vann og miljø.

Multiconsult
Nedre Skøyen vei 2
0276 Oslo
Norge