Gå videre til innhold
Multiconsult har inngått avtale om miljørådgivning med NTNU. Hovedbygningen NTNU - foto: Ssolbergj / Wikipedia.
Multiconsult har inngått avtale om miljørådgivning med NTNU. Hovedbygningen NTNU - foto: Ssolbergj / Wikipedia.

Pressemelding -

Multiconsult inngår rammeavtale med NTNU

Multiconsult har inngått rammeavtale med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) om miljørådgivning i forbindelse med universitetets bygningsmasse.

- NTNU er blant aktørene som leder an i det grønne skiftet og er en byggherre som velger ny teknologi og bærekraftige løsninger for sine bygg. Vi gleder oss over muligheten til å jobbe med NTNU, og håper de fortsatt blir en kunde som utfordrer og inspirerer oss til å se muligheter der andre ser hindre, påpeker Ragnhild Solgård, seksjonsleder spesialrådgivning i Region Midt, Multiconsult.

NTNU har hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik. Universitetet eier og leier totalt over 700 000 m2 bygningsmasse.

Best på kompetanse
Multiconsult besitter god kompetanse på et bredt felt innen både miljø- og energiledelse, miljø- og klimaregnskap, økologi og energi, og ble tidligere i januar tildelt pris som «Årets miljøfyrtårn 2018».

NTNU inngår rammeavtale på miljørådgiving med tre aktører, hvor Multiconsult ble vurdert som aktøren med best kompetanse. Rammeavtalen går fra 1.mars 2019 og over to år med opsjon på forlenging.

Emner


Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Kontakter

Gaute Christensen

Gaute Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsleder 911 70 188
Emilie Mejlænder

Emilie Mejlænder

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrågiver 99475889

Velkommen til Multiconsult!

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering, arkitektur og rådgivning. Gjennom et 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre 3000 medarbeidere.

Attraktivitetsundersøkelser viser at Multiconsult rangeres som en av Norges mest attraktive arbeidsgiver blant teknologer. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindringer, og sprenge grenser der andre kan bli fristet til å gå rundt.

Multiconsult har målsetning om at hver enkelt medarbeider skal få ut det beste i seg selv, både faglig og menneskelig. Vi legger til rette for den enkeltes utvikling, blant annet gjennom målrettet kompetanseutvikling, kurs og videreutdanningsveier, permisjoner og støtte til doktorgrader. Multiconsult tilbyr utviklingsmuligheter innen både fag og ledelse.

Med en stadig økende omsetting internasjonalt har selskapet de siste årene etablert flere nye internasjonale kontorer. Multiconsult har i dag egne kontorer i England, Polen, Singapore, Russland, Canada, Tanzania og Uganda.

Vi opererer innenfor syv forretningsområder: Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Samferdsel, Fornybar energi, By og samfunn, og Vann og miljø.

Multiconsult
Nedre Skøyen vei 2
0276 Oslo
Norge