Gå videre til innhold
​Regionsdirektøren i Multiconsult Midt, Jan Anders Syltern, søker nå 40 nye medarbeidere.
​Regionsdirektøren i Multiconsult Midt, Jan Anders Syltern, søker nå 40 nye medarbeidere.

Pressemelding -

Multiconsult jakter 40 nye ingeniører til milliardprosjekt

E6 Ranheim–Værnes får firefelts motorvei. Totalrammen for entreprisen er på fire milliarder kroner, og Multiconsults andel av arbeidene utgjør foreløpig rundt 200 millioner kroner. Dette er den største enkeltkontrakten i Midt-Norge for rådgiverselskapet noensinne. Nå skal rundt 40 nye ingeniører på plass.

Regionsdirektøren i Midt, Jan Anders Syltern, forklarer at ikke alle de nye 40 ingeniørene skal øremerkes E6-prosjektet.

- Det er mer sammensatt enn som så. Vi trenger flere medarbeidere til E6-prosjektet. I tillegg ønsker vi å styrke andre fagområder samt kontorene i Ålesund, Mo og Steinkjer. Vi søker derfor nye, dyktige medarbeidere til både samferdsel, bygg, industri og geo, men også innenfor områder som fornybar energi, bærekraft og urbanisme, sier Syltern.

Han forklarer at Multiconsult definitivt er rigget for å ta imot så mange nye folk samtidig. Ny kompetanse skal komplementere og forsterke det som allerede er sterke fagmiljøer.

- Vi skal ta imot alle på en god måte. Vi jobber teambasert og har som fokus å levere etter kundenes behov. Da trenger vi en dyktig ledelse og nok kapasitet til å løse oppgavene ut mot kundene, sier han og forklarer at det finnes en fadderordning for alle nyansatte.

- Det tar tid å komme inn i vår organisasjon. Vi forventer ikke leveranser første uka, og alle nye personer blir skikkelig ivaretatt av erfarne ansatte hos Multiconsult, sier han.

Milliardprosjekt
E6 Ranheim–Værnes skal bli en trafikksikker firefelts motorvei hvor tillatt hastighet er 110 km/t. Prosjektet inkluderer én ny tunnel og nye løp i eksisterende tunneler. Byggestart er planlagt i 2019, og hele strekningen ventes å stå ferdig i 2024.

Multiconsults kontraktsverdi utgjør rundt fem prosent av en totalentreprise på ca fire milliarder norske kroner. Nye Veier, et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet, har utlyst kontrakten, og både Leonhard Nilsen & Sønner AS og spanske Acciona Mantenimiento de Infraestructuras S.A er med på vinnerlaget.

- Det skjer mye spennende innenfor samferdsel, og vi er både stolte og ydmyke for at vi har vunnet et så stort oppdrag. Vi skal jobbe med nye samhandlingsmåter og trenger medarbeidere med fremtidsorientert digital kompetanse. Vi har allerede de beste hodene som driver med digital utvikling, men trenger flere, mener Syltern.

Han medgir at det er krevende å finne mange nok norske ingeniører med denne type kompetanse.

-Multiconsult er opptatt av mangfold, både i forhold til alder og kjønn, men også når det gjelder nasjonalitet. Vi er trigget av den spanske entreprenøren som er med prosjektet. De gjør kanskje ting litt annerledes, og det ønsker vi å lære av, sier Syltern.

Godfot-teorien råder
Den legendariske fotballtreneren Nils Arne Eggen, som styrte Rosenborg i en mannsalder, hadde en teori om at man utvikler enkeltspillere gjennom fornuftig samspill: «Du blir god ved å gjøre andre gode.»

- Multiconsult ønsker å være et selskap som deler kunnskap og som spiller hverandre gode. Vi har en ledelse som prioriterer arbeidsmiljø. Som leder av virksomheten i Midt-Norge sverger Syltern til Godfot-teorien.

- Vi søker alltid etter fagfolk som trigges av utfordringer og ønsker å bruke tid på det de er gode på. Vi legger til rette for at folk skal jobbe med det de synes er artigst. Vår hovedverdi er menneskene som jobber i organisasjonen, det er derfor helt avgjørende at våre medarbeidere trives og har det bra, mener han.

Fokus på tverrfaglighet
Syltern har vært direktør i selskapet i ett år og medgir at det fortsatt er utviklingspotensial i organisasjonen:

- Vi er på vei, men våre ansatte må stadig minnes på at det lønner seg å jobbe på tvers, og ikke hver for seg. Både tverrfaglighet og kundeforståelse er nøkler til suksess, mener han. Det gjelder aktivt å lytte til kundenes ønsker og behov. På denne måten kan vi sammen skape enda bedre løsninger enn først tenkt.

- Vi er som nevnt opptatt av mangfold og ansetter mange yngre ingeniører, inkludert nyutdannede, fra både inn- og utland. Det dreier seg ikke bare om kompetanse, men det å ha evnen til å omsette spisskompetanse i noe verdiskapende for kundene. E6-prosjektet gir oss en unik mulighet til å utvikle hele organisasjonen. E6 Ranheim–Værnes vi gi store, positive ringvirkninger for Midt-Norge, mener Syltern.

Emner

Regions


Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Pressekontakt

Gaute Christensen

Gaute Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsleder 911 70 188
Emilie Mejlænder

Emilie Mejlænder

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrågiver 99475889

Velkommen til Multiconsult!

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering, arkitektur og rådgivning. Gjennom et 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre 3000 medarbeidere.

Attraktivitetsundersøkelser viser at Multiconsult rangeres som en av Norges mest attraktive arbeidsgiver blant teknologer. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindringer, og sprenge grenser der andre kan bli fristet til å gå rundt.

Multiconsult har målsetning om at hver enkelt medarbeider skal få ut det beste i seg selv, både faglig og menneskelig. Vi legger til rette for den enkeltes utvikling, blant annet gjennom målrettet kompetanseutvikling, kurs og videreutdanningsveier, permisjoner og støtte til doktorgrader. Multiconsult tilbyr utviklingsmuligheter innen både fag og ledelse.

Med en stadig økende omsetting internasjonalt har selskapet de siste årene etablert flere nye internasjonale kontorer. Multiconsult har i dag egne kontorer i England, Polen, Singapore, Russland, Canada, Tanzania og Uganda.

Vi opererer innenfor syv forretningsområder: Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Samferdsel, Fornybar energi, By og samfunn, og Vann og miljø.

Multiconsult
Nedre Skøyen vei 2
0276 Oslo
Norge