Gå videre til innhold
Konseptillustrasjon: Mulig bruløsning over Mjøsa fra sørøst.
Konseptillustrasjon: Mulig bruløsning over Mjøsa fra sørøst.

Pressemelding -

​Multiconsult leverer tjenester til E6 Moelv – Roterud og Mjøsbrua

Nye Veier AS har valgt den belgiske entreprenøren BESIX og den italienske entreprenøren Rizzani til konkretiseringsfasen for nye E6 Moelv-Roterud i Innlandet. Multiconsult er rådgiver for entreprenørgruppen, og skal levere prosjekteringstjenester til nye E6 og broen som krysser Mjøsa.

E6 Moelv - Roterud inngår i Nye Veiers utbygging av 43 kilometer med firefelts motorvei med 110 km/t fra Moelv til Øyer. Delstrekningen Moelv - Roterud er omtrent elleve kilometer, Den består av ny firefeltsbru over Mjøsa og litt over ni kilometer vei. AF Gruppen er underleverandører og Selberg Arkitekter broarkitekt.

Miljøvennlig og innovativt design
Det foreslåtte brokonseptet består av en overbygning, der en betydelig del av konstruksjonen er laget av tre. Det vil være en betydelig lettere konstruksjon enn vanlig betongkonstruksjon. Dette er et innovativt design og konsept, som kombinerer tre og betong, som aldri har blitt bygget før. Det resulterer i betydelig lavere klimagassutslipp, sammenlignet med en vanlig betongkonstruksjon. Kontrakten har et budsjett på 2,55 milliarder kroner.

Kontrakten for samhandlingsfasen forventes å bli signert innen utgangen av august 2020. Kontrakten for prosjekterings- og byggefasen forventes å bli signert i slutten av 2021.

Konkretiseringsfasen mellom Nye Veier og entreprenørgrupperingen starter opp i juni og avsluttes i løpet av august. Etter avsluttet konkretiseringsfase signeres kontrakten for integrert samhandling. Kontrakten har en budsjettpris på 2,55 mrd. eks mva.

Emner

Kategorier


Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Kontakter

Cato A. Mørk

Cato A. Mørk

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 924 55 663
Gaute Christensen

Gaute Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsleder 911 70 188
Emilie Mejlænder

Emilie Mejlænder

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrågiver 99475889

Velkommen til Multiconsult!

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering, arkitektur og rådgivning. Gjennom et 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre 3000 medarbeidere.

Attraktivitetsundersøkelser viser at Multiconsult rangeres som en av Norges mest attraktive arbeidsgiver blant teknologer. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindringer, og sprenge grenser der andre kan bli fristet til å gå rundt.

Multiconsult har målsetning om at hver enkelt medarbeider skal få ut det beste i seg selv, både faglig og menneskelig. Vi legger til rette for den enkeltes utvikling, blant annet gjennom målrettet kompetanseutvikling, kurs og videreutdanningsveier, permisjoner og støtte til doktorgrader. Multiconsult tilbyr utviklingsmuligheter innen både fag og ledelse.

Med en stadig økende omsetting internasjonalt har selskapet de siste årene etablert flere nye internasjonale kontorer. Multiconsult har i dag egne kontorer i England, Polen, Singapore, Russland, Canada, Tanzania og Uganda.

Vi opererer innenfor syv forretningsområder: Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Samferdsel, Fornybar energi, By og samfunn, og Vann og miljø.

Multiconsult
Nedre Skøyen vei 2
0276 Oslo
Norge