Gå videre til innhold
Konsernsjef Grethe Bergly i Multconsult (Foto: Erik Burås - STUDIO B13)
Konsernsjef Grethe Bergly i Multconsult (Foto: Erik Burås - STUDIO B13)

Pressemelding -

Multiconsult med nok et sterkt kvartal – Beste halvårsresultat siden børsintroduksjon

Multiconsult leverer et resultat på 102,5 millioner kroner, tilsvarende en EBIT på 10,8 prosent, i andre kvartal 2020. Dette er en kraftig resultatforbedring sammenlignet med samme periode i 2019. Selskapet kan samtidig vise til et halvårsresultat på 219,9 millioner kroner (EBIT 11,3 %), det beste halvårsresultatet siden selskapet ble notert på Oslo børs i 2015.

- Vi begynner å se resultater av snuoperasjonen vi startet på i fjor. Et større fokus på kjernevirksomheten, sammen med en svært kompetent og dedikert organisasjon, har bidratt til at vi nå leverer solide leveranser til våre kunder og samtidig gjør det med god lønnsomhet. Jeg tror fremdeles vi har mer å gå på, men resultatforbedringene viser at vi har satt riktig kurs, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult.

Positiv utvikling
Multiconsult kan vise til et andre kvartal med omsetningsvekst, høyere debitering og en markant lønnsomhetsforbedring sammenlignet med andre kvartal 2019. Kvartalet er også positivt påvirket av reduserte driftsutgifter som følge selskapets kostandsforbedringsprogram, nextLEVEL, samt reduserte kostnader som følge av Covid-19. Godt salg gjennom 2020 gir selskapet en høy ordrereserve ved utgangen av andre kvartal.

Tilsvarende utvikling kan man lese for første halvår hvor selskapet kan vise til et resultat på 219,9 millioner kroner mot 76,5 millioner kroner på samme tid i 2019.

Covid-19 - fortsatt et usikkermoment
Situasjonen med Covid-19 har bidratt til at store deler av selskapets organisasjon har arbeidet hjemmefra siden midten av mars og det er gjort fortløpende tiltak for å hindre smitte blant egne medarbeidere. Selv om selskapet bare i mindre grad er påvirket av Covid-19 i første halvår, er følgene av pandemien et usikkerhetsmoment i tiden fremover.

- Covid-19 har krevd noe annet enn vi har opplevd noen gang før. Jeg er både stolt og imponert over hvordan våre medarbeidere har respondert på de utfordringene pandemien har medført. De har vist en fantastisk stå-på-evne og levert med høy kvalitet og kontinuitet i leveransene til våre kunder og godt salg gjennom hele periode, sier Bergly. 


Nøkkeltall for Q2 og første halvår 2020

Amounts in NOK million Q2 2020 Q2 2019 H1 2020 H1 2019

Financial
Net operating revenues 951.7 866.7 1 945.3 1 810.9
Employee benefit expenses 690.9 710.5 1 406.9 1 391.0
Other operating expenses 108.4 124.8 218.4 250.3
EBIT 102.5 (15.9) 219.9 76.5
EBIT margin 10.8 % (1.8 %) 11.3 % 4.2 %
Reported profit for the period 65.9 (21.8) 150.0 37.1

Operational
Other operating expenses ex. IFRS 16 margin 15.8 % 19.0 % 15.6 % 18.2 %
Number of employees 2 931 2 964 2 931 2 964
Order backlog 3 004.0 2 724.7 3 004.0 2 724.7

Emner


Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Pressekontakt

Gaute Christensen

Gaute Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsleder 911 70 188

Relatert materiale