Gå videre til innhold
Multiconsult skal levere forprosjekt for oppdrettsanlegg i Kina

Pressemelding -

Multiconsult skal levere forprosjekt for oppdrettsanlegg i Kina

Multiconsult har vunnet kontrakt på gjennomføringen av forprosjektet for Norsals planlagte landbasert oppdrettsanlegg i Kina. Prosjektet vil gi verdifull kompetanse for framtidige akvaprosjekter i regionen.

Det er det norske, Stavangerbaserte oppdrettsselskapet Norsal som nå planlegger å etablere det landbaserte oppdrettsanlegget for laks i Yantai, Shandong i Kina. I første fase av anlegget skal det ha en kapasitet på 10 000 tonn slaktet fisk i året. I fase to vil kapasiten økes til 30 000 tonn fisk.

Kontrakten innebærer at Multiconsult skal gjennomføre forprosjektet for anlegget. Deretter skal prosjektet overtas av et lokalt kinesisk firma for videre detaljering. Det vil være et tett samarbeid mellom Multiconsult og det utvalgte lokale firmaet i detaljeringsfasen, med blant annet to kinesiske medarbeidere fra akvaseksjonen ved Multiconsults avdeling på Stord.

- Kontrakten er svært viktig for oss, da det er den første større kontrakten vi vinner for et oppdrettsanlegg som skal bygges i Kina. Det er planlagt bygging av en rekke slike anlegg i Kina i årene som kommer. Forprosjektet vil dermed gi oss verdifull kunnskap om lokale kinesiske forhold som relasjon til myndigheter, kultur og hvordan byggebransjen opererer der, sier avdelingsleder i Multiconsult, Erlend Kent.

Kent mener den store fordelen med det planlagte anlegget er plasseringen i umiddelbar geografisk nærhet til de store markedene. Det vil gi betydelige kostnadsbesparelser knyttet til flyfrakt, noe som også vil gi en solid miljøgevinst og betydelig lavere klimagassutslipp til sluttbruker.

  Yantai er et sentralt område for fisk og sjømat i Kina, med tilgang til et voksende nasjonalt marked for laks av høy kvalitet. Området er klassifisert som «free trade zone». Shandong provinsen har over 100 millioner innbyggere og er nært både internasjonal flyplass, havner, høyhastighetstog og viktige markeder i naboland som Korea og Japan.

  I forprosjektet skal Multiconsult blant annet bidra med ekspertise innen fagene akva, bygg, elektro, varme- og ventilasjonssystemer (HVAC), brannsikkerhet og biogass. LINK Arkitektur er engasjert som leverandør på arkitekttjenester. Billund er engasjert som RAS-leverandør.

  Emner

  Kategorier


  Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

  Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

  Kontakter

  Cato A. Mørk

  Cato A. Mørk

  Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 924 55 663
  Gaute Christensen

  Gaute Christensen

  Pressekontakt Kommunikasjonsleder 911 70 188
  Emilie Mejlænder

  Emilie Mejlænder

  Pressekontakt Senior kommunikasjonsrågiver 99475889

  Velkommen til Multiconsult!

  Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering, arkitektur og rådgivning. Gjennom et 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre 3000 medarbeidere.

  Attraktivitetsundersøkelser viser at Multiconsult rangeres som en av Norges mest attraktive arbeidsgiver blant teknologer. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindringer, og sprenge grenser der andre kan bli fristet til å gå rundt.

  Multiconsult har målsetning om at hver enkelt medarbeider skal få ut det beste i seg selv, både faglig og menneskelig. Vi legger til rette for den enkeltes utvikling, blant annet gjennom målrettet kompetanseutvikling, kurs og videreutdanningsveier, permisjoner og støtte til doktorgrader. Multiconsult tilbyr utviklingsmuligheter innen både fag og ledelse.

  Med en stadig økende omsetting internasjonalt har selskapet de siste årene etablert flere nye internasjonale kontorer. Multiconsult har i dag egne kontorer i England, Polen, Singapore, Russland, Canada, Tanzania og Uganda.

  Vi opererer innenfor syv forretningsområder: Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Samferdsel, Fornybar energi, By og samfunn, og Vann og miljø.

  Multiconsult
  Nedre Skøyen vei 2
  0276 Oslo
  Norge