Gå videre til innhold
Multiconsult er kåret til Årets Miljøfyrtårn 2018.
Multiconsult er kåret til Årets Miljøfyrtårn 2018.

Pressemelding -

Multiconsult vinner miljøpris

Multiconsult er kåret til Årets Miljøfyrtårn 2018 for sitt foregangsarbeid med å trekke bærekraft inn i startfasen av oppdrag og prosjekter. God prosjektering og rådgiving er en forutsetning for å lykkes med bærekraft innen bygg, anlegg og eiendom, der selskapet har sin virksomhet.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse. Hele 80 bedrifter var nominert til kåringen som årets miljøfyrtårn. Multiconsult gikk til topps i klassen for konsern og store virksomheter.

- Multiconsult har utmerket seg ved å være et foregangsselskap som integrerer miljø og HMS i alle oppdrag. Selskapets «Grønt i alt vi gjør!»-tilnærming sørger for at rådgivere og prosjektledere har miljøfaglig kompetanse som sikrer at oppdragene får de beste løsningene når det gjelder bærekraft og miljø, sier Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Multiconsult har helt siden 2013 vært miljøfyrtårnsertifisert etter hovedkontormodellen, som innebærer at alle kontorer med flere enn fem ansatte er sertifisert. Selskapet bruker også de nye miljøkriterier for rådgivende ingeniører og arkitekter i oppdragene.

- Det er en stor ære å bli kåret til Årets Miljøfyrtårn, og jeg vil takke de ansatte som hver dag jobber for å sette bærekraft på dagsorden, både internt i selskapet og i oppdrag hos kundene. Multiconsult har et stort miljø med høyt kompetente og anerkjente rådgivere på området, som bidrar til konkrete bærekraftige og miljørettede løsninger. En slik pris gir inspirasjon til å fortsette det gode arbeidet og utvikle oss videre, sier fungerende konsernsjef Lars Opsahl i Multiconsult.

Viktig i byggenæringen
- Rådgivende ingeniører representerer en del av bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen som har stor påvirkning på hvor miljø- og klimavennlig prosjekter blir. Det er tidlig i prosjekteringen at mange av føringene for bærekraftige bygg og anlegg legges, sier Opsahl.

Bærekraftige bygg og anlegg omfatter alle miljøaspektene, men også sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøforhold. I slike prosjekter omfatter dette blant annet design og konstruksjon, materialvalg, energiløsninger og avfallshåndtering. Det er også i planleggingsfasen man kan sikre at det ferdige bygget eller anlegget gir et lavest mulig klimafotavtrykk i drift.

Stiftelsen Miljøfyrtårn berømmer Multiconsult for sitt foregangsarbeid i en bransje der det enda er mye å gjøre for å lykkes med bærekraftige løsninger. Det har gjort bedriften verdig prisen som «Årets Miljøfyrtårn 2018 – konsern og store bedrifter*».

  

Begrunnelsen for prisen til Multiconsult:

 • Konsernet får de beste skussmål fra sertifisør når det gjelder systemer, dokumentasjon og etterlevelse av miljøkriterier.
 • Multiconsult har et tydelig og gjennomgripende fokus på miljø og HMS i alle prosjekter og er med å bidra til at bygg- og anleggsarbeidet, og transport av materialer til og fra byggeplass, får et minimalt klimafotavtrykk.
 • Multiconsult bidrar også til at byggherre kan ta begrunnede valg av bærekraftige materialer, at byggeplassen får et tydelig HMS-fokus og at det ferdige bygget eller anlegget blir så energi og miljøeffektivt som mulig når det tas i bruk.
 • Selskapet har i løpet av 2018 resertifisert alle sine 19 enheter over hele landet på Miljøfyrtårns sertifiseringskriterier for rådgivende ingeniører og arkitekter. Disse kriteriene er viktige for å heve den generelle standarden på alle bygge- og anleggsprosjekter.

  

----------

Fakta om Miljøfyrtårn:

 • Miljøfyrtårn er Norges største miljøsertifisering med over 5800 sertifiserte virksomheter i offentlig og privat sektor.
 • Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.
 • Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.
 • Tre priser ble utdelt for 2018:
  - Årets Miljøfyrtårn 2018 (små og mellomstore virksomheter): Transport-Formidlingen SA
  - Årets Miljøfyrtårn 2018 (konsern og store virksomheter): Multiconsult Norge AS
  - Årets Inspirasjon 2018: Støtvig Hotel
  - Juryen besto av: Ann-Kristin Ytreberg (daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn), Linn Grøtberg (leder – marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn), styreleder Are Tomasgard (LO) og nestleder Camilla Gramstad (VIRKE).

Emner

Kategorier


Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Pressekontakt

Gaute Christensen

Gaute Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsleder 911 70 188
Emilie Mejlænder

Emilie Mejlænder

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrågiver 99475889

Velkommen til Multiconsult!

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering, arkitektur og rådgivning. Gjennom et 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre 3000 medarbeidere.

Attraktivitetsundersøkelser viser at Multiconsult rangeres som en av Norges mest attraktive arbeidsgiver blant teknologer. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindringer, og sprenge grenser der andre kan bli fristet til å gå rundt.

Multiconsult har målsetning om at hver enkelt medarbeider skal få ut det beste i seg selv, både faglig og menneskelig. Vi legger til rette for den enkeltes utvikling, blant annet gjennom målrettet kompetanseutvikling, kurs og videreutdanningsveier, permisjoner og støtte til doktorgrader. Multiconsult tilbyr utviklingsmuligheter innen både fag og ledelse.

Med en stadig økende omsetting internasjonalt har selskapet de siste årene etablert flere nye internasjonale kontorer. Multiconsult har i dag egne kontorer i England, Polen, Singapore, Russland, Canada, Tanzania og Uganda.

Vi opererer innenfor syv forretningsområder: Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Samferdsel, Fornybar energi, By og samfunn, og Vann og miljø.

Multiconsult
Nedre Skøyen vei 2
0276 Oslo
Norge