Gå videre til innhold
Illustrasjonsbilde: Rammeavtalen med Statnett innebærer blant annet bygging av nye transformatorstasjoner, som denne i Bjerkreim. Foto: Multiconsult
Illustrasjonsbilde: Rammeavtalen med Statnett innebærer blant annet bygging av nye transformatorstasjoner, som denne i Bjerkreim. Foto: Multiconsult

Pressemelding -

Multiconsult vinner omfattende rammeavtale med Statnett

Statnett har tildelt Multiconsult en omfattende rammeavtale om prosjektering av transformatorstasjoner. Tildelingen er en solid bekreftelse på Multiconsults posisjon som Norges ledende kompetansesenter innen modellbasert, tverrfaglig prosjektering.

Multiconsult er ett av to selskap som har vunnet «Rammeavtale for eksterne prosjekteringsoppdrag Stasjon». Avtalen omfatter oppgradering og utvidelse av eksisterende transformatorstasjoner samt bygging av nye stasjoner over hele landet. Tjenestene i avtalen har en estimert årlig verdi på totalt 100-150 millioner kroner. Avtalen har to års varighet, med mulighet for forlengelse i ytterligere 4 år.

-Tildelingen er en solid bekreftelse på at vi er helt i toppsjiktet i Norge på kompetanse og erfaring innen tverrfaglig prosjektering av transformatorstasjoner, og er et resultat av vårt langsiktig og målrettede arbeid, sier Hilde Gillebo, konserndirektør for enhet Energi i Multiconsult.

Utvikling står sentralt

Inn under rammeavtalen står utvikling sentralt, hvilket innebærer at utvikling av verktøy, løsninger, ny teknologi og samarbeidsformer vil være viktige leveranser for Multiconsults organisasjon de neste to til seks årene. Multiconsult er ett av svært få fagmiljøer i Norge med den nødvendige kompetansen for prosjektering av framtidens trafostasjoner, og i rammeavtalen bygger Multiconsult videre på lang erfaring fra tidligere Statnett-rammeavtaler. Samtidig vil Multiconsult dra veksler på erfaringer fra andre deler av selskapets kompetansemiljø innen prosjektering.

-Sammen med Statnett skal vi sikre kontinuerlig forbedring og bidra til utvikling for både dem og bransjen. Statnett har store forventninger til oss, og vi har selv svært høye ambisjoner om løpende utvikling og erfaringsutveksling på tvers av selskapet i løpet av avtaleperioden. For oss er det viktig å sette kunden i sentrum og derfor vil vi også inkludere Statnett i vår kompetanseutviklingsreise, sier Hilde Gillebo.

Konserndirektøren er stolt over at Multiconsult skal bidra inn i det viktige samfunnsoppdraget med å sikre framtidig kapasitet og forsyningssikkerhet i det norske strømnettet. LINK arkitektur, Jøsok Prosjekt og Future Technology er med som underleverandører i avtalen.

Emner

Tags


Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Pressekontakt

Gaute Christensen

Gaute Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsleder 911 70 188

Relatert materiale