Gå videre til innhold
Solceller på lagerbygget til UNIL på Våler (illustrasjonsfoto) | Foto: Multiconsult
Solceller på lagerbygget til UNIL på Våler (illustrasjonsfoto) | Foto: Multiconsult

Pressemelding -

Næringsparker kan bidra med mye solenergi

En fersk kartlegging viser at 113 norske næringsparker har potensial for å produsere hele 1 TWh solenergi, dersom rammebetingelsene legges til rette. Solkraft fra næringsparker kan dermed bidra til å dekke en god del av det norske målet om 8 TWh innen 2030.

- Dette viser at det er et stort potensial for solkraftproduksjon i næringsparker og at mesteparten kan brukes lokalt. Det betyr at vi kan slippe å bygge ut mye kraftnett, men det forutsetter at vi har ordninger som gjør at vi kan dele solkraften som blir produsert lokalt, sier Bjørn Thorud i fornybarkonsernet Aneo.

Kartleggingen er utført av fire sommerstudenter i Multiconsult på oppdrag av fornybarkonsernet Aneo. Den viser at lokal kraftproduksjon kan bidra til mer kraft og effekt i næringsparker, uten at det må bygges mer nett. Dagens regelverk setter imidlertid begrensninger og solkraft må brukes sammen med andre energiløsninger for å dekke perioder med stort kraftbehov.

- I dag er det begrenset hvor mye kraft som kan deles lokalt, og det er behov for å finne ordninger for mer deling av solenergi lokalt. Da tror vi det er mulig at solenergi kan bidra til mer næringsutbygging lokalt, samtidig som solkraft kan bli en betydelig kraftressurs for Norge, sier Mette Kristine Kanestrøm, seksjonsleder for Sol og Smartgrid hos Multiconsult

Stortinget og regjeringen ble i revidert statsbudsjett enige om et mål på 8 TWh solkraft i Norge i 2030. I august ble en rapport lansert som viser at det er mulig å nå målet, uten å utløse store nettinvesteringer, men det krever målrettet politisk og teknisk tilrettelegging og regulering.

Solkraft utgjorde kun 0,25 prosent av strømproduksjonen ved inngangen til 2023, og på få år er planen at solkraften vokser 20 ganger til 5 prosent av den norske kraftmiksen.

Mette Kristine Kanestrøm fra Multiconsult, sammen med sommerstudentene Synne Aa. Sandvik, Lars Gagnat, Hedda Øien og Thomas D. Hansen, samt Bjørn Thorud som er CTO i ANEO står bak rapport om potensialet for sol i næringsparker.

Emner


Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Kontakter

Cato A. Mørk

Cato A. Mørk

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 924 55 663

Relatert innhold

Velkommen til Multiconsult!

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering, arkitektur og rådgivning. Gjennom et 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre 3000 medarbeidere.

Attraktivitetsundersøkelser viser at Multiconsult rangeres som en av Norges mest attraktive arbeidsgiver blant teknologer. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindringer, og sprenge grenser der andre kan bli fristet til å gå rundt.

Multiconsult har målsetning om at hver enkelt medarbeider skal få ut det beste i seg selv, både faglig og menneskelig. Vi legger til rette for den enkeltes utvikling, blant annet gjennom målrettet kompetanseutvikling, kurs og videreutdanningsveier, permisjoner og støtte til doktorgrader. Multiconsult tilbyr utviklingsmuligheter innen både fag og ledelse.

Med en stadig økende omsetting internasjonalt har selskapet de siste årene etablert flere nye internasjonale kontorer. Multiconsult har i dag egne kontorer i England, Polen, Singapore, Russland, Canada, Tanzania og Uganda.

Vi opererer innenfor syv forretningsområder: Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Samferdsel, Fornybar energi, By og samfunn, og Vann og miljø.

Multiconsult
Nedre Skøyen vei 2
0276 Oslo
Norge