Gå videre til innhold
Transformatorstasjon | Illustrasjonsbilde
Transformatorstasjon | Illustrasjonsbilde

Pressemelding -

Oppgradering av transformatorstasjoner for Nordlandsnett

Multiconsult har nylig vunnet en utredning i forbindelse med oppgradering av transformatorstasjoner i Bodø for Nordlandsnett. Oppgraderingen av nettet vil være med på å sikre en stabil strømforsyning, noe som også er aktuelt en rekke andre steder i Norge.

Prosjektet omfatter utredning av oppgradering for tre transformatorstasjoner, Bodin, Rensåsen og Vestbyen i Bodø i Nordland fylke. De tre transformatorstasjonene skal i hovedsak bygges om fra 66kV til 132 kV, i tillegg skal det etableres nye GIS-anlegg og kontrollanlegg på alle lokasjonene.

Gjennom utredningsfasen skal Multiconsult bidra med arkitekt, elkraft-, bygg- og miljøtekniske tjenester, samt grunnundersøkelser.

Bedre forsyningssikkerhet
- Dette er et prosjekt vi er stolte av å bidra på. Oppgraderingene er et viktig ledd i å sikre en videre stabil strømforsyning og for befolkningen betyr oppgradering i hovednettet fra 66 til 132 kV vesentlig bedre forsyningssikkerhet i Salten-regionen, forteller Kari Merete Arfvedahl, oppdragsleder i Multiconsult.

Ifølge en analyse gjort av Norges vassdrags- og energidirektorat skal strømnettet i Norge oppgraderes for nærmere 140 milliarder kroner de neste 10 årene. I takt med at eldre 66 kV regionalnett erstattes med 132kV, må også eksisterende transformatorstasjoner utvides for å kunne ta imot det nye spenningsnivået. Dagens strømnett er heller ikke bygd for å kunne levere den store effekten på kort tid som kreves ved større innførsel av uregulerbar produksjon som sol og vind.

- Vi har veldig gode erfaringer med oppgradering av trafostasjoner fra andre prosjekter og har som mål å være ledende på dette området i Norge. Denne kontrakten er således resultat av langsiktig, kollektivt arbeid, sier Karen Nybakke, seksjonsleder for Elkraft i Multiconsult. 

Emner

Kategorier


Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Kontakter

Cato A. Mørk

Cato A. Mørk

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 924 55 663
Gaute Christensen

Gaute Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsleder 911 70 188

Velkommen til Multiconsult!

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering, arkitektur og rådgivning. Gjennom et 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre 3000 medarbeidere.

Attraktivitetsundersøkelser viser at Multiconsult rangeres som en av Norges mest attraktive arbeidsgiver blant teknologer. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindringer, og sprenge grenser der andre kan bli fristet til å gå rundt.

Multiconsult har målsetning om at hver enkelt medarbeider skal få ut det beste i seg selv, både faglig og menneskelig. Vi legger til rette for den enkeltes utvikling, blant annet gjennom målrettet kompetanseutvikling, kurs og videreutdanningsveier, permisjoner og støtte til doktorgrader. Multiconsult tilbyr utviklingsmuligheter innen både fag og ledelse.

Med en stadig økende omsetting internasjonalt har selskapet de siste årene etablert flere nye internasjonale kontorer. Multiconsult har i dag egne kontorer i England, Polen, Singapore, Russland, Canada, Tanzania og Uganda.

Vi opererer innenfor syv forretningsområder: Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Samferdsel, Fornybar energi, By og samfunn, og Vann og miljø.

Multiconsult
Nedre Skøyen vei 2
0276 Oslo
Norge