Gå videre til innhold
Multiconsult skal bistå Bane NOR i tilbakeføring av anleggsområdet på Åsland i Oslo til rekreasjons- og friområde | Foto: Bane NOR
Multiconsult skal bistå Bane NOR i tilbakeføring av anleggsområdet på Åsland i Oslo til rekreasjons- og friområde | Foto: Bane NOR

Pressemelding -

Prosjekterer tilbakeføringen av anleggsområde på Åsland

Multiconsult skal bistå Bane NOR i tilbakeføring av et anleggsområde på Åsland i Oslo til rekreasjons- og friområde. Det aktuelle arealet har vært brukt til industri- og anleggsområde i forbindelse med utbygging av Follobanen.

- Dette er et stort og spennende prosjekt og vi ser frem til å være med på å tilbakeføre Åsland til et grøntområde. Det som er litt spesielt i dette prosjekter er at nettopp et tidligere industriområde blir forvandlet til grøntarealer, sier Rossana Porcu, oppdragsleder for Multiconsult.

Tilbakeføring og gjenbruk
På Åsland er Follobaneprosjektets største riggområde, og består i dag av kontor- og servicebygg, betongelementfabrikk, system for massehåndtering og anlegg. Her har det vært adkomst for arbeid knyttet til boring av til sammen 37 km med tunnel, fordelt på to separate løp. Dette ble gjort ved hjelp av fire tunnelboremaskiner, som hver boret ca 9 km tunnelløp mellom Oslo og Ski.

Etter boringen har fortsatt Follobaneprosjektet anleggsområde på Åsland, men trenger langt mindre areal. Her er det nå rigg- og adkomst for installasjon av alt jernbaneteknisk materiell som må installeres for at de to løpene i Nordens hittil lengste jernbanetunnel skal åpnes for trafikk mellom Oslo og Ski ved utgangen av 2022.

Massene som er tatt ut i forbindelse med tunnelboringen er brukt til å fylle opp og forme det omkringliggende kuperte terrenget, slik at dette i første omgang kan benyttes som et natur- og rekreasjonsområde. Samtidig skal det på et senere tidspunkt kunne brukes som byggegrunn for fremtidig boligutbygging i denne delen av Oslo kommune. Dette er gjenbruk av kortreist stein, noe som har gitt store besparelser i transport og Co2-utslipp.

Bane NOR har nå valgt Multiconsult til å prosjektere tilbakeføring av området på Åsland til et rekreasjons- og friområde. I dette inngår prosjektering av kjørevei og turstier, blant annet to bekkeløp som skal åpnes opp gjennom terrenget, fordrøyingstiltak som skal sikre en langsiktig og holdbar håndtering av overflatevann, og reetablering av vegetasjon. Multiconsult skal også bistå Bane NOR i anskaffelsesprosessen og byggesaksprosessen underveis, samt følge selve byggearbeidene med detaljprosjektering.

- Bane NOR er opptatt av gjenbruk av tunnelsteinen fra Follobanen, og vi har hatt en gunstig løsning på Åsland, også med tanke på fremtidige bruksområder, sier Follobaneprosjektets tunnelsjef Anne Kathrine Kalager.

- Bane NOR er forpliktet til å tilbakeføre området til rekreasjon og samtidig forberede det for en fremtidig boligutbygging. Det er meningsfylt å «rydde opp etter oss» på denne måten. Dette blir et natur- og rekreasjonsområde inntil Oslo kommune tar endelig beslutning på om, og eventuelt når, området skal bygges ut til en ny bydel for Oslo, sier Kalager, som ser frem til et interessant og godt samarbeid med Multiconsult.

Tverrfaglig prosjekt
Prosjekteringen av Åsland er et tverrfaglig prosjekt for Multiconsult, men spesielt geoteknikk og landskapsarkitektur vil ha en sentral rolle. I tillegg skal det utarbeides 3D-modeller av det planlagte området. Multiconsult har vært involvert i Follobaneprosjektet i forskjellige roller helt fra oppstart, og er nå gjennom dette prosjektet også involvert i sluttføringen av prosjektet.

Related links

Emner

Tags


Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Pressekontakt

Cato A. Mørk

Cato A. Mørk

Senior kommunikasjonsrådgiver +47 924 55 663

Relatert materiale