Gå videre til innhold
Stortrøa i Surnada | Foto: Multiconsult
Stortrøa i Surnada | Foto: Multiconsult

Pressemelding -

Skal bevare biomangfoldet i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal gjennomføre naturtypekartlegging og utarbeiding av skjøtselsplaner for truet natur. Rådgivningsselskapet Multiconsult bistår i arbeidet som vil gå over to år, gjennom en rammeavtale med mulighet for forlengelse.

- Vi er svært glade for å kunne bistå Fylkesmannen i det viktige arbeidet med å bevare truet slåttemark og kystlynghei. Vi skal benytte vår solide kompetanse innen naturmangfold, og jobbe for å sikre ytterligere innsats og søkelys på området, sier Lien Skog i Multiconsult.

Tradisjonell og ekstensiv jordbruksdrift
Prosjektet er del av den nasjonale satsingen mot tap av naturmangfold. Skjøtselsplaner er aktive tiltak på økologisk grunnlag, som gjennomføres for å opprettholde eller utvikle en ønsket kulturtilstand i et område. Slåttemark og kystlynghei er to av flere truede naturtyper som skal prioriteres av forvaltningen.

- Naturmangfoldet i Møre og Romsdal er tilknyttet en tradisjonell og ekstensiv jordbruksdrift. Driften har formet de artsrike kulturbetingede naturtypene gjennom århundre. Utarbeidelse av skjøtselsplaner sikrer at artsmangfoldet i de gjenværende områdene tas vare på, gjennom den tradisjonelle måten å drive jorda på, sier Kristine Lien Skog, seksjonsleder for Naturressurser i Multiconsult.

Like kritisk for klodens fremtid som klimaendringene
De siste tiårene har både det norske og globale naturmangfoldet blitt betydelig redusert. Arealendringer som følge av utbygging av infrastruktur er en av de største årsakene til tap av naturmangfold. I tillegg kommer klimaendringer og ødeleggelse av villmark.

- Biomangfoldet er helt nødvendig for at økosystemene skal fungere, og blir vurdert som like kritisk for klodens fremtid som klimaendringene. Vi har et stort ansvar for å bevare det viktige naturmangfoldet rundt oss, sier Lien Skog.
 

Emner

Kategorier

Regions


Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Pressekontakt

Gaute Christensen

Gaute Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsleder 911 70 188
Emilie Mejlænder

Emilie Mejlænder

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrågiver 99475889

Velkommen til Multiconsult!

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering, arkitektur og rådgivning. Gjennom et 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre 3000 medarbeidere.

Attraktivitetsundersøkelser viser at Multiconsult rangeres som en av Norges mest attraktive arbeidsgiver blant teknologer. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindringer, og sprenge grenser der andre kan bli fristet til å gå rundt.

Multiconsult har målsetning om at hver enkelt medarbeider skal få ut det beste i seg selv, både faglig og menneskelig. Vi legger til rette for den enkeltes utvikling, blant annet gjennom målrettet kompetanseutvikling, kurs og videreutdanningsveier, permisjoner og støtte til doktorgrader. Multiconsult tilbyr utviklingsmuligheter innen både fag og ledelse.

Med en stadig økende omsetting internasjonalt har selskapet de siste årene etablert flere nye internasjonale kontorer. Multiconsult har i dag egne kontorer i England, Polen, Singapore, Russland, Canada, Tanzania og Uganda.

Vi opererer innenfor syv forretningsområder: Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Samferdsel, Fornybar energi, By og samfunn, og Vann og miljø.

Multiconsult
Nedre Skøyen vei 2
0276 Oslo
Norge