Gå videre til innhold
Rismålsvatnet i Sørfold kommune | Foto: Multiconsult
Rismålsvatnet i Sørfold kommune | Foto: Multiconsult

Pressemelding -

Skal prosjekterer utbedring av dam i Nordland

Multiconsult skal prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland. Arbeidet utføres på oppdrag av Indre Salten Energi Produksjon AS.

Prosjektet omfatter prosjektering og byggeledelse ved utbedringer av dammen ved Rismålsvatnet, en steinfyllingsdam fra 1944 som fungerer som inntaks- og reguleringsmagasin for Kvarv kraftverk. Dammen er senere bygd om med flomløp over en betong platedam. Anleggsarbeidene er planlagt med oppstart allerede sommer 2020.

- Dette er et spennende oppdrag, som vi er svært glade for å ha vunnet. Multiconsult har lenge jobbet med liknende prosjekter og vi har opparbeidet oss mye erfaring og spesialkompetanse innen dam-rehabilitering, sier Lars Jørgen Saaghus, seksjonsleder for Dammer og Undergrunn.

Oppdraget føyer seg inn i Multiconsults solide referanseliste for tekniske rådgivningstjenester innen damrehabilitering. Nylige rehabiliteringsprosjekter inkluderer Dam Kistefoss i Asker kommune og Dam Erretjørn i Eigersund kommune. Til felles med mange eldre dammer har disse dammene en dårlig dokumentert forhistorie og det er viktig å finne gode løsninger som tilfredsstiller både tekniske, estetiske, miljømessige og økonomiske krav.

Related links

Emner


Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Kontakter

Cato A. Mørk

Cato A. Mørk

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 924 55 663
Gaute Christensen

Gaute Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsleder 911 70 188

Velkommen til Multiconsult!

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering, arkitektur og rådgivning. Gjennom et 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre 3000 medarbeidere.

Attraktivitetsundersøkelser viser at Multiconsult rangeres som en av Norges mest attraktive arbeidsgiver blant teknologer. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindringer, og sprenge grenser der andre kan bli fristet til å gå rundt.

Multiconsult har målsetning om at hver enkelt medarbeider skal få ut det beste i seg selv, både faglig og menneskelig. Vi legger til rette for den enkeltes utvikling, blant annet gjennom målrettet kompetanseutvikling, kurs og videreutdanningsveier, permisjoner og støtte til doktorgrader. Multiconsult tilbyr utviklingsmuligheter innen både fag og ledelse.

Med en stadig økende omsetting internasjonalt har selskapet de siste årene etablert flere nye internasjonale kontorer. Multiconsult har i dag egne kontorer i England, Polen, Singapore, Russland, Canada, Tanzania og Uganda.

Vi opererer innenfor syv forretningsområder: Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Samferdsel, Fornybar energi, By og samfunn, og Vann og miljø.

Multiconsult
Nedre Skøyen vei 2
0276 Oslo
Norge