Gå videre til innhold
Fra GET FiT-prosjektet i Uganda.
Fra GET FiT-prosjektet i Uganda.

Pressemelding -

Skal samarbeide om forskning på følger av energi-prosjekter

Multiconsult og Noragric ved NMBU skal samarbeide om forskning og rådgivning på miljømessige, sosiale og økonomiske følger av fornybare energiprosjekter, miljøstyring og forvaltning av vannressurser. Avtalen vil legge til rette for at de to organisasjonene kan samarbeide om felles forsknings- og konsulentarbeid.

Noragric, instituttet for internasjonale miljø- og utviklingsstudier på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, er et ledende fagmiljø for undervisning, forskning og institusjonssamarbeid innen tverrfaglige miljø- og utviklingsstudier og internasjonale relasjoner.

Samler ekspertise
- Dette er en fantastisk mulighet til å samle kompetansen til våre to organisasjoner. Vi vil støtte Noragric med sentrale eksperter og gi rom for master- og doktorgradsstudenter til å få praktiske erfaringer gjennom prosjektene våre. Gjennom partnerskapet vil vi være enda bedre posisjonert til å levere verdensledende kompetanse som bidrar til bærekraftig utvikling og ren energi for alle, sier Kristine Lien Skog, seksjonssjef for naturressurser i Multiconsult.

- Vi er veldig glade for avtalen mellom Multiconsult og Noragric. Denne avtalen lar oss utforske nye og spennende muligheter for samarbeid innen både forskning og utdanning. Vi ser frem til å samarbeide, og spesielt til å skape nye muligheter for studentene våre når det gjelder praktisk erfaring gjennom praksisplasser, og potensielt involvering av Multiconsult-ansatte i undervisning og veiledning av studenter, sier Shai André Divon, leder for Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved LANDSAM / NMBU.

Avtalen vil i utgangspunktet dekke en femårsperiode med mulighet for ytterligere forlengelse.

Emner


Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Pressekontakt

Gaute Christensen

Gaute Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsleder 911 70 188

Relatert materiale