Gå videre til innhold
Ett av damanleggene i Daugava River som Multiconsult skal sikkerhetsvurdere.
Ett av damanleggene i Daugava River som Multiconsult skal sikkerhetsvurdere.

Pressemelding -

​Skal vurdere damsikkerheten i Latvia

Multiconsult har vunnet oppdraget med å vurdere sikkerheten til de hydrotekniske strukturene i Daugava River vannkraftprosjekter i Latvia.

Gjennom oppdraget vil Multiconsult bidra til å redusere sannsynligheten for en nødsituasjon ved damanlegget.

- Feil ved store damanlegg kan utgjøre en alvorlig risiko for befolkningen i området. Hvis en demning som demmer opp et reservoar eller en innsjø, skulle briste, kan det potensielt påvirke lokalsamfunn hundrevis av kilometer unna. Med riktig planlegging kan man imidlertid i stor grad redusere sannsynligheten for en nødsituasjon i en dam. I løpet av de siste førti årene har damsikkerhet vært et viktig fokusområde for vår energivirksomhet, og vi er stolte av å få tildelt dette viktige prosjektet, sier konserndirektør for Energi, Hilde Gillebo.

Daugava-elven renner fra Russland gjennom Hviterussland og inn i Østersjøen nær Riga. Kaskaden av Daugava vannkraftanlegg (HPP) ved Riga er dannet av tre store vannkraftanlegg, Plavinas (907,6 MW), Riga (402 MW) og Kegums (248 MW). I 2019 genererte Daugava HPPs 2 TWh energi, som utgjør energi for omtrent 600 000 husstander.

Konsulentarbeidet starter i 2020 og vil være ferdig i 2025 og skal utføres i samarbeid med Sweco.

Lang historie i Baltikum

- Multiconsult har en lang historie med å jobbe i Baltikum. Selskapet har tidligere levert damsikkerhetstjenester til det statlige energiselskapet Latvenergo ved flere anledninger og har levert konsulenttjenester til en rekke prosjekter i regionen. Vi er glade for å fortsette vårt gode samarbeid med Latvenergo, sier Gillebo.

Tidligere oppdrag i Latvia inkluderer mulighetsstudie, anbudsdokumenter og prosjektledelse for rehabilitering og oppgradering av Daugava vannkraftprosjekter, økonomistyringsplan for Latvenergo, og ekspertpanel på damsikkerhet ved Plavinas kraftstasjon.

Emner

Kategorier


Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Pressekontakt

Tom Ødegaard

Tom Ødegaard

Markedssjef | Fornybar Energi 90 82 10 47

Velkommen til Multiconsult!

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering, arkitektur og rådgivning. Gjennom et 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre 3000 medarbeidere.

Attraktivitetsundersøkelser viser at Multiconsult rangeres som en av Norges mest attraktive arbeidsgiver blant teknologer. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindringer, og sprenge grenser der andre kan bli fristet til å gå rundt.

Multiconsult har målsetning om at hver enkelt medarbeider skal få ut det beste i seg selv, både faglig og menneskelig. Vi legger til rette for den enkeltes utvikling, blant annet gjennom målrettet kompetanseutvikling, kurs og videreutdanningsveier, permisjoner og støtte til doktorgrader. Multiconsult tilbyr utviklingsmuligheter innen både fag og ledelse.

Med en stadig økende omsetting internasjonalt har selskapet de siste årene etablert flere nye internasjonale kontorer. Multiconsult har i dag egne kontorer i England, Polen, Singapore, Russland, Canada, Tanzania og Uganda.

Vi opererer innenfor syv forretningsområder: Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Samferdsel, Fornybar energi, By og samfunn, og Vann og miljø.

Multiconsult
Nedre Skøyen vei 2
0276 Oslo
Norge