Gå videre til innhold
Solcellepanel
Solcellepanel

Pressemelding -

Solkraft løfter Norge inn i framtiden

Kapasiteten for solenergi økte i 2017 med 59 prosent fra rekordåret 2016, og vil vokse kraftig også i årene som kommer. Videre vekst i solbransjen vil bidra til både elektrifisering av samfunnet og skape nye forretningsmuligheter.

– Den norske solnæringen har et stort potensial, både globalt og nasjonalt. Det er ventet at solkraft er i startgropen for sterk og langvarig vekst, sier rådgiver Håkon Person i Multiconsult.

Han er ansvarlig for utviklingen av markedsrapporten «Solcellesystemer og sol i systemet». Den er laget av Multiconsult og Asplan Viak på oppdrag av Solenergiklyngen.

Person framholder at økt produksjon av solenergi frigjør kraft til videre elektrifisering av samfunnet, som elbiler, resterende transportsektor og elektrifisering av sokkelen.

Firedoblet kapasitet

Det ble i 2017 installert anlegg for solkraft med en kapasitet på til sammen 18 MWp i Norge, noe som brakte den samlede kapasiteten nær 45 MWp. De siste fire årene er installert kapasitet blitt firedoblet.

Den største veksten er på næringsbygg. Her har særlig større byggeiere som Oslo kommune, Obos og Asko banet vei, og vist at solenergi blir viktig for framtidens miljøeffektive bygg.

– Solenergi er ikke lenger for de spesielt interesserte, men en viktig del av Norges framtidige energimiks, sier Person.

Nye forretningsmuligheter

– Solkraft er en enorm forretningsmulighet for Norge, både i seg selv og ytterligere når man inkluderer markeder der sol er en del av systemet, framholder Person.

I rapporten slås det fast at den norske solnæringen har et stort potensial, både nasjonalt og globalt. Norske selskaper har allerede hatt suksess, for eksempel hevder REC Solar Norway (tidligere Elkem Solar) seg i internasjonal konkurranse med sin produksjon av verdens reneste silisium. Flere norske selskaper lykkes globalt med utvikling av små- og storskala solkraftverk.

Innen flytende solkraft har Norge et stort fortrinn gjennom sin kompetanse innen maritim sektor og vannkraft. Hybride energisystemer med vann og sol og smartgrid-løsninger med stor fornybarandel, er også eksempler på voksende globale markeder der Norge burde være godt posisjonert.

Tre ganger norsk vannkraft

Sol er nå den raskest voksende energikilden i verden når det gjelder installert kapasitet. Sol er også den fornybare energikilden som det ble investert mest i globalt i 2017, tett etterfulgt av vindkraft. 2017 var også et rekordår for solkraft globalt med 99 GWp installert effekt, noe som er en vekst på 26 prosent fra året. Til sammenligning var det ved utgangen av 2016 installert en total produksjonskapasitet på 31,5 GW i norsk vannkraft.

Digitaliseringen av kraftbransjen globalt åpner for nye aktører, kommunikasjonsformer, forretningsmodeller og styringssystemer.– Vi ser en utvikling der solceller i mindre grad selges som en enkeltkomponent, men mer som en del av et større økosystem, sier Person.

Emner

Kategorier


Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Pressekontakt

Gaute Christensen

Gaute Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsleder 911 70 188
Emilie Mejlænder

Emilie Mejlænder

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrågiver 99475889

Velkommen til Multiconsult!

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering, arkitektur og rådgivning. Gjennom et 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre 3000 medarbeidere.

Attraktivitetsundersøkelser viser at Multiconsult rangeres som en av Norges mest attraktive arbeidsgiver blant teknologer. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindringer, og sprenge grenser der andre kan bli fristet til å gå rundt.

Multiconsult har målsetning om at hver enkelt medarbeider skal få ut det beste i seg selv, både faglig og menneskelig. Vi legger til rette for den enkeltes utvikling, blant annet gjennom målrettet kompetanseutvikling, kurs og videreutdanningsveier, permisjoner og støtte til doktorgrader. Multiconsult tilbyr utviklingsmuligheter innen både fag og ledelse.

Med en stadig økende omsetting internasjonalt har selskapet de siste årene etablert flere nye internasjonale kontorer. Multiconsult har i dag egne kontorer i England, Polen, Singapore, Russland, Canada, Tanzania og Uganda.

Vi opererer innenfor syv forretningsområder: Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Samferdsel, Fornybar energi, By og samfunn, og Vann og miljø.

Multiconsult
Nedre Skøyen vei 2
0276 Oslo
Norge