Gå videre til innhold
Husøy på Senja sikres stabil energiforsyning gjennom et innovativt og framtidsrettet energisystem. Multiconsult bistår Troms Kraft Nett og SmartSenja med prosjektet. Foto: Adobe Stock
Husøy på Senja sikres stabil energiforsyning gjennom et innovativt og framtidsrettet energisystem. Multiconsult bistår Troms Kraft Nett og SmartSenja med prosjektet. Foto: Adobe Stock

Pressemelding -

​Utvikler innovativt energisystem på Senja

Multiconsult bistår Smart Senja/Troms Kraft Nett med å utvikle et innovativt og framtidsrettet energisystem på øya Senja, med bruk av elektrisk energilager.

Lokalsamfunnene Senjahopen og Husøy på øya Senja i Troms er sårbare for nettutfall og har et stort behov for forsterkning av strømnettet. Spesielt gjelder det fiskeforedlingsindustrien på de to tettstedene, som er i ferd med å vokse fra den eksisterende elektriske infrastrukturen.

Innovativ løsning og pilotanlegg

Smart Senja er et prosjekt som skal utvikle fremtidens energisystem. Gjennom innovativ bruk av smarte styringssystemer, solcelleanlegg og energilagring i batterier skal prosjektet bidra til å balansere nettet på en innovativ måte. Målet er å få på plass en tilfredsstillende energiforsyning. Samtidig vil anleggene tjene som storskala pilotanlegg for videre forskning og utvikling.

Økt stabilitet i strømforsyningen

Elektrisk energilager er en av løsningene prosjektet arbeider med, og tidlig i 2019 innvilget Enova 38,7 millioner kroner i støtte til prosjektet. Hvert av batterianleggene vil være av betydelig størrelse sammenlignet med de andre anleggene i Fastlands-Norge.

- Batterianleggene muliggjør hurtig realisering av forbedret forsyning lokalt. De vil yte betydelig støtte til stabilitet og drift av distribusjonsnettet og forsyne sårbare deler av lokalsamfunnet ved strømbortfall, forklarer Sverre Skalleberg Gjerde, oppdragsleder i Multiconsult.

Forsyningssikkerhet i framtiden

Samfunnets krav til sikker energiforsyning er økende. Gjerde mener at prosjektet vil gi viktige erfaringer for hvordan finne optimale løsninger for nettutbygging i kombinasjon med nye teknologier, og slik sikre framtidig forsyningssikkerhet i sårbare lokalsamfunn.

I prosjektet leverer Multiconsult kraftsystemanalyser og dimensjoneringsberegninger knyttet til forprosjektet. I tillegg bidrar selskapet med støtte til utforming av underlagsdokumenter til anskaffelse av energilager med bruk av batterier. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med Troms Kraft Nett, som er svært fornøyd med samarbeidet.

- Multiconsult har kommet med gode og viktige bidrag underveis, og jeg syns vi har samarbeidet godt i prosjektet, sier Troms Kraft Netts prosjektleder, Julien Moisan.  

Emner

Tags


Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Pressekontakt

Gaute Christensen

Gaute Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsleder 911 70 188