Gå videre til innhold
El-fiske i Terninga. T.v. ferskvannsbiolog Gaute Thomassen, t.h. økotoksikolog Henrik Myreng. I bakgrunnen ser vi gravemaskinfører fra Skanska. (Foto: Stina Kiil)
El-fiske i Terninga. T.v. ferskvannsbiolog Gaute Thomassen, t.h. økotoksikolog Henrik Myreng. I bakgrunnen ser vi gravemaskinfører fra Skanska. (Foto: Stina Kiil)

Pressemelding -

Veiprosjekt vant Norges første CEEQUAL-sertifisering

Riksvei 3/25 Løten-Elverum ble nylig tildelt en internasjonalt anerkjent bærekraft-sertifisering. Prosjektet fikk Excellent for Whole Team Award, i henhold til klassifiseringsstandarden for bærekraft, CEEQUAL. 

Riksvei-strekningen er en av de største veikontraktene i Norge, og er et Offentlig Privat Samarbeid (OPS-prosjekt). Statens vegvesen har inngått kontrakt med OPS-selskapet Hedmarksvegen AS som er byggherre. Hedmarksvegen har inngått kontrakt med Skanska Norge om selve byggingen. Multiconsult utførte miljørådgivning og overvåkning av vassdrag gjennom anleggsperioden.

- Det er stort å ha bidratt inn på et prosjekt med så ambisiøse bærekraftsmål gjennom hele perioden. Veien krysser, eller har vært nær, mer enn et titalls bekker og elver. Gjennom implementeringen av EUs vannrammedirektiv har norske vannforekomster fått definerte miljømål om god økologisk og kjemisk tilstand. Noen av bekkene har vist seg å være viktige rekrutteringsområder for ørreten i vassdragene, sier Henrik Myreng, økotoksikolog i Multiconsult

Tett samarbeid mellom prosjektdeltakere
Multiconsults feltarbeid omfattet prøvetaking av vann- og sediment, samt innsamling av bunndyr og elektrofiske. Selskapet var engasjert som miljørådgiver for Skanska.

- Våre miljørådgivere har stått for en kvartalsvis overvåkning av resipienter, mens Skanskas ytre miljø-controller har hatt den daglige miljøoppfølgingen av anleggsaktivitetene. Det har vært løpende dialog mellom rådgiver og entreprenør, der Multiconsult også har bistått med rådgivning og vurderinger av Skanskas egen oppfølgning og overvåkning, sier Inger Aaberg, seksjonsleder Miljøledelse anlegg i Multiconsult.


Minimere nødvendig naturbelastning

Deler av veien går over grunnvannsreservoarer og skreddersydde løsninger for utforming av veien er utarbeidet av Multiconsult.

- Utbygging av et vegprosjekt vil alltid medføre noe belastning på omgivelsene i anleggsfase. Dette prosjektet viser likevel at med tidlig planlegging er det er mulig å tilrettelegge for en mest mulig skånsom gjennomføring. Tett samarbeid mellom rådgiver og entreprenør i anleggsfasen, har vært nøkkelen til god miljøoppfølging i prosjektet, avslutter Myreng.

Emner

Tags


Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Pressekontakt

Gaute Christensen

Gaute Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsleder 911 70 188