Gå videre til innhold
Det nye Munchmuseet står nesten klart og åpner mai/juni 2020. Foto: Kultur og Idretssbygg
Det nye Munchmuseet står nesten klart og åpner mai/juni 2020. Foto: Kultur og Idretssbygg

Pressemelding -

Munchmuseet satser stort i Tyskland

Tyske turister utgjør den største andelen med besøk til Munchmuseet, og interessen for Edvard Munch og hans kunst i Tyskland er enorm. Munchmuseet er samarbeidspartner med både NORLA og ARTS+ under bokmessen i Frankfurt neste uke hvor det forventes 300 000 besøkende og 10 000 journalister. Munchmuseet bidrar til et bredt program og egen kunstinstallasjon. I morgen åpner Kronprinsesse Mette Marit stor utstilling i Dûsseldorf med Karl Ove Knausgård som kurator. Det er stor interesse fra tyske medier, og Munchmuseet benytter samtidig anledningen til å fortelle om det nye Munchmuseet som åpner i mai/juni 2020.

Edvard Munch – gesehen von Karl Ove Knausgård

Edvard Munch – gesehen von Karl Ove Knausgård. Dette er en utstilling Munchmuseet lagde i samarbeid med Karl Ove Knausgård i 2017 og som nå reiser til Dusseldorf. Karl Ove Knausgård ble engasjert som kurator og utviklet utstillingen i Oslo i tett samarbeid med museets kurator Kari J. Brandtzæg. Konseptet fra Oslo videreføres og verksutvalget som ble gjort i 2017 ligger til grunn i denne utstillingen. Rundt 140 verk som sjelden eller aldri har blitt stilt ut i Tyskland, presenterer Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen den “ukjente” Edvard Munch (1863–1944). Disse maleriene, trykkene og skulpturene ble valgt ut av Karl Ove Knausgård (f. 1968). Knausgaards desidert personlige synspunkt åpner for et nytt perspektiv på en mann som uten tvil var den viktigste representanten for den skandinaviske avantgard fra det tidlige tyvende århundre, samtidig som han fremhevet den fortsatte relevansen av Munchs bekymring med individets plass i samfunnet. Munchmuseet gir i samarbeid med K20 ut utstillingskatalog med tekst av Knausgård. Det forventes over 70 000 besøkende til museet som skal få oppleve Munchs kunst i Dusseldorf i denne perioden.

Besøk utstillingen Edvard Munch – Seen by Karl Ove Knausgård. Oktober 12, 2019 – Mars 1, 2020 K20 Kunstsammlung

Infrastructure of Feeling. Munch Machine. Et samarbeidsprosjekt mellom Munchmuseet og Louis Moreno (Goldsmiths, London University) og Paul Purgas (kunstner, kurator)

Hvordan forandrer digital teknologi litteraturopplevelsen? Munchmuseet vil presentere et nytt digitalt prosjekt som gir oss et innblikk i nettopp det. I den digitale verdenen er det algoritmer som bestemmer hvilke kunstverk eller tekster brukeren blir eksponert for, men prosessene bak maskinenes beslutninger på foreksempel Netflix, Spotify eller Amazon er vanligvis skjult for oss. Munch Machine av Infrastructure of Feelings byr på intense sanselige opplevelser som viser hvordan den digitale teknologien påvirker kunsterfaringene våre. I sentrum av denne opplevelsen står en algoritme som analyserer Munchmuseets digitale tekstarkiv, som publikum kan på se mens den jobber. Algoritmen tar utgangspunkt i 1100 av Munchs tekster, og oversetter den emosjonelle stemningen, slik den oppfatter den, til lys i rommet, musikk og bilder. Resultatet er en helhetlig opplevelse av et emosjonelt rom, skapt av norsk musikk og Munchs tekst og bilder. Installasjonen oppfordrer samtidig oss til å reflektere om hvordan digital teknologi konstruerer selve kunst- og litteraturopplevelsen.

Installasjonen skal stå på bokmessen, på The Arts+, som er møtested for teknologisektoren og kunst- og kulturbransjen fra 16.-20. oktober på Munchmuseets stand på Arts +, hall 4.1.

Museum Angewandte Kunst. House of Norway.

Museum Angewandte Kunst vier hele sitt utstillingsområdet til Norge som æresgjest. Utstillingen HOUSE OF NORWAY samles kunstverk, design, håndverk og arkitektur for å skape spesielle konstellasjoner som overrasker og settes i kontekst. Munchmuseet har lånt ut 5 unike tegninger og tilhørende lyriske prosatekster utarbeidet av Edvard Munch til denne utstillingen.

Utstillingen åpner torsdag 11. oktober, på Museum Angewandte Kunst. House of Norway.

Munchmuseet utgir to tyske bokutgivelser i 2019, Meine Schlösser Ein reiseführer zu Edvard Munchs stätten in Norwegen og Edvard Munch. Eine Einführung. Munchmuseet er representert med sine bøker på gjestepaviljongen og på Norges fellesstand.

For ytterligere informasjon:

Maren Lindeberg, presse og kommunikasjonsrådgiver

E: maren.lindeberg@munchmuseet.no T: 45 80 26 48

Emner


Edvard Munchs kunst er Norges viktigste bidrag til verdens kunsthistorie. Som forvalter av majoriteten av Munchs arbeider, har Munchmuseet et unikt utgangspunkt som kunst- og kulturformidler i nasjonal og internasjonal sammenheng. Munchmuseet inkluderer også Stenersen-samlingen.

Museets oppgave er å forvalte samlingene gjennom bevaring, forskning og formidling.

Pressekontakt

Maren Lindeberg

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Presseansvarlig +47 45802648

Gitte Skilbred

Pressekontakt Kommunikasjons- og markedsdirektør +47 970 57 819