Pressemelding -

Feilinformasjon om sunn mat

De fleste ønsker å leve et sunt liv og ta hensyn til hjertet, men mangler eller har feil kunnskap om hva som er den hjertesunne maten. Mange selvutnevnte kostholdseksperter er en trussel mot folkehelsa.

Hele 80 prosent i en ny spørreundersøkelse Norstat har utført for Nasjonalforeningen, ønsker å leve sunt. – Informasjonen om hva som er sunt finnes, men undersøkelsen viser dessverre at den ikke når fram til folk flest. Det er spesielt store utfordringer knyttet til å nå de gruppene som trenger denne informasjonen mest, sier Mons Lie i Nasjonalforeningen.

Åtte av ti nordmenn oppgir at de er opptatt av å ha et sunt hjerte når de blir eldre, og seks av ti mener at de spiser sunt. Samtidig viser offisielle tall fra Helsedirektoratet at fettinnholdet i maten vi spiser har økt de siste årene. Vi har også blitt mindre flinke til å velge sunt fett og spiser mer av det usunne mettede fettet som blant annet finnes skjult kaker, kjeks og godterier og i fete kjøtt- og meieriprodukter.
Mer mettet fett fører blant annet til høyere kolesterolverdier. Norstats undersøkelse viser også at bare en av tre nordmenn kjenner til sine egne kolesterolverdier, og at enda færre vet hva som er de anbefalte grenseverdiene for kolesterol.

Stoler på internett
– Norske forbrukere oversvømmes av mer eller mindre dårlige råd om ulike motedietter. Mange kokker og selvutnevnte kostholdseksperter gir råd som er skadelig for hjertehelsa, sier Mons Lie, leder av hjerte- og karrådet i Nasjonalforeningen. – For eksempel er det mange som råder til å spise smør i stedet for margarin. Undersøkelsen viser at under halvparten av de som har svart er klar over at margarin er sunnere enn smør.
Norstat-undersøkelsen viser også at nordmenn har stor tiltro til kostholdsinformasjon som finnes på ulike blogger på internett. – Det er sjokkerende at over halvparten av respondentene mener at råd om helse og ernæring på bloggene er mer troverdig eller like troverdig som myndighetenes kostholdsråd, sier Mons Lie.

Blir lurt
– Tallene fra undersøkelsen tyder på at mange mangler kunnskap om hvordan de kan leve sunnere, og at mange stoler på tvilsomme kilder. De som gir kostholdsråd uten å ha skikkelig kunnskap tar på seg et stort ansvar i forhold til folks helse, sier Lie. – Media har også et ansvar. De burde ikke være så opptatt av konfliktstoff som bare forvirrer leserne. Jeg savner folkeopplysningsideen i media, de burde heller hjelpe til med å spre den kostholdsinformasjonen som de alle fleste er enige om.
Undersøkelsen viser et tydelig behov for bedre informasjon i former som når fram til folk. – Informasjonen til forbrukerne bør være i en form som gjør det lettere å ta konkrete valg i butikkhyllene. Vi er glad for nøkkelhullsmerkingen og ønsker å bidra til å gjøre merkeordningen mer kjent. Men vi vil også oppfordre til effektive kampanjer for økt kunnskap om de rådene som vi vet er gode, sier Mons Lie.

Pris mest effektivt
– Selv med gode informasjonskampanjer, er vi bekymret for at enkelte grupper fortsatt vil velge den usunne maten, sier Lie. – Vi hilser derfor med glede helsedirektørens forslag om å øke avgiftene på usunn mat og redusere avgiften på Nøkkelhullsmerket mat. Vi oppfordrer politikerne til å følge opp forslaget.

Kontakt:
Informasjonssjef Randi Kiil
Telefon 23 12 00 77 / 957 26 456
E-post randi.kiil@nasjonalforeningen.no

Emner

  • Helse, sykepleie, legemiddel