Pressemelding -

Florø barneskole hoppet seg til seier

Sperrefrist: 25. mai klokken 11.00. Av hensyn til at premien er en overraskelse for skolebarna, anmoder vi om at dere overholder sperrefristen.

Klasse 6b ved Florø barneskole er vinnere av Nasjonalforeningens hoppetaukonkurranse i Sogn og Fjordane. Ved å hoppe én time og 50 minutter hver dag i konkurransen, har de 27 elevene hoppet seg til én premie på 2000 kroner. 5. klasse ved Indre Hafslo skole og 6a ved Florø barneskole er i tillegg trukket ut som fylkesvinnere.
Premien blir delt ut av daglig leder av Nasjonalforeningens fylkeskontor, Åse Fretheim.

STED: Florø barneskole, tirsdag 25. mai klokken 12.30.

Gaupne helselag, ved Gunnvor Nærø, deler ut premien til elevene ved Indre Hafslo skole.

STED: Indre Hafslo skole, tirsdag 25. mai klokken 11.00.

Over hele landet har 123.000 skoleelever fra 4. til 7. klasse deltatt i konkurransen, som viser hvordan fysisk aktivitet både er morsomt og sunt. Over 60 prosent av alle landets barneskoler deltok i konkurransen som strakte seg over to uker i april. Deltakerne har i gjennomsnitt hoppet tau 35 minutter hver dag.

Aktiv skole
- Hoppetaukonkurransen ”Hopp for hjertet” er vårt bidrag til økt aktivitet for skolebarn. I dag sitter mange barn for mye stille. Samtidig vet vi at barn som er overvektige og mosjonerer lite, har større risiko for hjertesykdom i voksen alder, sier leder for Nasjonalforeningen for folkehelsen, John Kjekshus.

Kjekshus som er professor i hjertemedisin, frykter at mange års positiv utvikling i kampen mot hjerte- og karsykdom nå er i ferd med å stoppe opp. Dersom utviklingen med økt overvekt og mindre mosjon fortsetter, kan dagens unge bli den første generasjonen i moderne tid som lever kortere enn sine foreldre.

- Derfor er det aldri for tidlig å begynne å forebygge. Etablering av gode vaner i barneårene har stor betydning for helsen vår langt inn i voksenlivet, sier Kjekshus.

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon som i hundre år har arbeidet for å bedre folkehelsen gjennom forskning, opplysning og praktiske tiltak. Bekjempelse av hjerte- og karsykdommer er et av våre hovedarbeidsområder.


Kontakt: Daglig leder for Nasjonalforeningens fylkeskontor, Åse Fretheim: 92 26 33 33.

Emner

  • Helse, sykepleie, legemiddel

Regions

  • Sogn og Fjordane