Pressemelding -

Kleppe og Sandnes skole hoppet seg til seier

Sperrefrist: 25. mai klokken 10.00. Av hensyn til at premien er en overraskelse for skolebarna, anmoder vi om at dere overholder sperrefristen.

6b ved Kleppe skole og 6.-7. klasse ved Sandnes skule er alle vinnere av Nasjonalforeningens hoppetaukonkurranse i Hordaland. Ved å hoppe én time og 50 minutter hver dag i konkurransen, har elevene hoppet seg til en premie på 4000 kroner.
Premiene til Sandnes skule blir overrekt av Bjørg Nordland, Andvik Helselag.

STED: Sandnes skule, tirsdag 25. mai klokken 10.15.

Premien til Kleppe skole blir delt ut av Dagmar L Eriksen fra Askøy Helselag.

STED: Kleppe skole, fredag 28. mai klokken 10.00.

Over hele landet har 123.000 skoleelever fra 4. til 7. klasse deltatt i konkurransen, som viser hvordan fysisk aktivitet både er morsomt og sunt. Over 60 prosent av alle landets barneskoler deltok i konkurransen som strakte seg over to uker i april. Deltakerne har i gjennomsnitt hoppet tau 35 minutter hver dag.

Aktiv skole
- Hoppetaukonkurransen ”Hopp for hjertet” er vårt bidrag til økt aktivitet for skolebarn. I dag sitter mange barn for mye stille. Samtidig vet vi at barn som er overvektige og mosjonerer lite, har større risiko for hjertesykdom i voksen alder, sier leder for Nasjonalforeningen for folkehelsen, John Kjekshus.

Kjekshus som er professor i hjertemedisin, frykter at mange års positiv utvikling i kampen mot hjerte- og karsykdom nå er i ferd med å stoppe opp. Dersom utviklingen med økt overvekt og mindre mosjon fortsetter, kan dagens unge bli den første generasjonen i moderne tid som lever kortere enn sine foreldre.

- Derfor er det aldri for tidlig å begynne å forebygge. Etablering av gode vaner i barneårene har stor betydning for helsen vår langt inn i voksenlivet, sier Kjekshus.

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon som i hundre år har arbeidet for å bedre folkehelsen gjennom forskning, opplysning og praktiske tiltak. Bekjempelse av hjerte- og karsykdommer er et av våre hovedarbeidsområder.


Kontakt: Daglig leder for Nasjonalforeningens fylkeskontor, Åse Fretheim: 92 26 33 33.

Emner

  • Helse, sykepleie, legemiddel

Regions

  • Rogaland