Pressemelding -

Nasjonalforeningen deler ut 100 000 vaffelhjerter

Lørdag 8. mai feirer Nasjonalforeningen for folkehelsen 100 år med å gi bort 100 000 vaffelhjerter over hele landet.
Gjennom 100 år har Nasjonalforeningen for folkehelsens medlemmer gjort en enorm innsats for folkehelsen. I 1910 startet organisasjonen sitt arbeid med kampen mot tuberkulosen, og i dag arbeider frivillige i 565 lokallag med mange forskjellige oppgaver i sine lokalmiljøer.

100 000 vaffelhjerter

Nasjonalforeningen for folkehelsens 100-årsjubileum markeres med en landsomfattende markering 8. mai og et festarrangement i Oslo 18. juni.

Nasjonalforeningens lokallag over hele landet vil ha arrangementer og dele ut vaffelhjerter 8. mai. Vaffelhjertene har en viktig symbolverdi, både som en påminnelse om hvor viktig det er med et sunt hjerte, og som et symbol på frivillig innsats.

– Den frivillige innsatsen er en bærebjelke i Nasjonalforeningens arbeid, og har stor betydning for svært mange mennesker i Norge. Våre medlemmer over hele landet gjør en uvurderlig innsats og har all grunn til å være stolte når vi i år markerer vårt hundreårsjubileum, sier leder John Kjekshus i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

For gammel og ung

Nasjonalforeningen for folkehelsen arbeider for å forebygge sykdom i alle aldersgrupper. Vårt mål er at færrest mulig skal bli rammet av alvorlig sykdom – og flest mulig skal få oppleve et godt liv med god helse. Forebygging av hjerte- og karsykdom og demens, innsamling av midler til medisinsk forskning og kampen for en verdig demensomsorg er bare noen av mange eksempler på dette arbeidet.

I jubileumsåret gir vi et løfte om å fortsatt stå på for helsen din – enten du er ung eller gammel. Vi jobber for å løse demensgåten, og vi fortsetter kampen mot hjerte- og karsykdommene, som er den viktigste dødsårsaken i Norge i dag.

Fakta om Nasjonalforeningen for folkehelsen:

• Humanitær organisasjon med 565 lokallag og 36 000 medlemmer.
• Landets største humanitære bidragsyter til hjerte- og karforskning
• Nasjonalforeningen arbeider for at det skal bli lettere å leve med demens – både for den som er rammet og deres pårørende.
• Nasjonalforeningen driver 32 eldresentre og er den organisasjonen som driver flest eldresentre i Norge.
• 123 000 skolebarn deltar i Nasjonalforeningens hoppetaukonkurranse ”Hopp for hjertet”.

Kontakt:
Informasjonssjef Randi Kiil
randi.kiil@nasjonalforeningen.no
www.nasjonalforeningen.no

Emner

  • Helse, sykepleie