Pressemelding -

Risør barneskole hoppet seg til seier

Sperrefrist: 25. mai klokken 11.00. Av hensyn til at premien er en overraskelse for skolebarna, anmoder vi om at dere overholder sperrefristen.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har kåret klasse 5abc ved Risør barneskole i Aust-Agder, som en av tre landsvinnere av årets hoppetaukonkurranse. Klasse 7a og 7b ved Risør barneskole er i tillegg trukket ut som fylkesvinnere.
Ved å hoppe én time og 47 minutter hver dag i konkurransen, har de 36 elevene i klasse 5abc ved Risør barneskole hoppet seg til en nasjonal premie på hele 9000 kroner og en fylkespremie på 3000 kroner. Fylkeshelselaget i Aust-Agder, ved Anny Lundstrøm, deler ut premien.

STED: Risør barneskole, tirsdag 25. mai, klokken 11.00.

Klasse 5abc ved Risør Barneskole er en av tre landsvinnere av konkurransen. Vinnerne er kåret blant flere skoleklasser som fikk maksimal poengsum ved å hoppe nesten to timer hver eneste dag i løpet av konkurransen. Regionale vinnere er kåret i alle landets fylker.

Over hele landet har 123.000 skoleelever fra 4. til 7. klasse deltatt i konkurransen, som viser hvordan fysisk aktivitet både er morsomt og sunt. Over 60 prosent av alle landets barneskoler deltok i konkurransen som strakte seg over to uker i april.

Aktiv skole
- Hoppetaukonkurransen ”Hopp for hjertet” er vårt bidrag til økt aktivitet for skolebarn. I dag sitter mange barn for mye stille. Samtidig vet vi at barn som er overvektige og mosjonerer lite, har større risiko for hjertesykdom i voksen alder, sier leder for Nasjonalforeningen for folkehelsen, John Kjekshus.

Kjekshus som er professor i hjertemedisin, frykter at mange års positiv utvikling i kampen mot hjerte- og karsykdom nå er i ferd med å stoppe opp. Dersom utviklingen med økt overvekt og mindre mosjon fortsetter, kan dagens unge bli den første generasjonen i moderne tid som lever kortere enn sine foreldre.

- Derfor er det aldri for tidlig å begynne å forebygge. Etablering av gode vaner i barneårene har stor betydning for helsen vår langt inn i voksenlivet, sier Kjekshus.

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon som i hundre år har arbeidet for å bedre folkehelsen gjennom forskning, opplysning og praktiske tiltak. Bekjempelse av hjerte- og karsykdommer er et av våre hovedarbeidsområder.

Kontakt:
Daglig leder for Nasjonalforeningens fylkeskontor, Mette Madsen Karterød: 41 24 09 10.

Emner

  • Helse, sykepleie, legemiddel