Pressemelding -

Soknedal skole hoppet seg til seier

Sperrefrist: 25. mai klokken 12.00. Av hensyn til at premien er en overraskelse for skolebarna, anmoder vi om at dere overholder sperrefristen.

4. klasse ved Soknedal skole er vinnere av Nasjonalforeningens hoppetaukonkurranse i Sør-Trøndelag. Ved å hoppe én time og 40 minutter hver dag i konkurransen, har de 19 elevene hoppet seg til en premie på 2000 kroner.
Premien blir delt ut av Fylkeshelselaget i Sør-Trøndelag, ved Karen Abelvik og Kari Sig Skinderhaug.

STED: Soknedal skole, tirsdag 25. mai klokken 12.00.

Over hele landet har 123.000 skoleelever fra 4. til 7. klasse deltatt i konkurransen, som viser hvordan fysisk aktivitet både er morsomt og sunt. Over 60 prosent av alle landets barneskoler deltok i konkurransen som strakte seg over to uker i april. Deltakerne har i gjennomsnitt hoppet tau 35 minutter hver dag.

Aktiv skole
- Hoppetaukonkurransen ”Hopp for hjertet” er vårt bidrag til økt aktivitet for skolebarn. I dag sitter mange barn for mye stille. Samtidig vet vi at barn som er overvektige og mosjonerer lite, har større risiko for hjertesykdom i voksen alder, sier leder for Nasjonalforeningen for folkehelsen, John Kjekshus.

Kjekshus som er professor i hjertemedisin, frykter at mange års positiv utvikling i kampen mot hjerte- og karsykdom nå er i ferd med å stoppe opp. Dersom utviklingen med økt overvekt og mindre mosjon fortsetter, kan dagens unge bli den første generasjonen i moderne tid som lever kortere enn sine foreldre.

- Derfor er det aldri for tidlig å begynne å forebygge. Etablering av gode vaner i barneårene har stor betydning for helsen vår langt inn i voksenlivet, sier Kjekshus.

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon som i hundre år har arbeidet for å bedre folkehelsen gjennom forskning, opplysning og praktiske tiltak. Bekjempelse av hjerte- og karsykdommer er et av våre hovedarbeidsområder.


Kontakt: Daglig leder for Nasjonalforeningens fylkeskontor, Frode Mo: 98 43 58 70.

Emner

  • Helse, sykepleie

Regions

  • Sør-Trøndelag