Gå videre til innhold
Arkitektur for fremtiden

Pressemelding -

Arkitektur for fremtiden

Ti anerkjente nederlandske arkitektkontorer presenterer mulige svar på samfunnsmessige problemstillinger innen matproduksjon, helse og omsorg, energi, tid, rom og sosiale relasjoner. «Architecture of Consequence» er produsert av Netherlands Architecture Institute, og er en internasjonal vandreutstilling.                       

De nederlandske kontorene er 2012Architecten, STEALTH.unlimited, Van Bergen Kolpa Architecten, MUST urbanism, Rietveld Landscape, ZUS, Powerhouse Company, biq stadsontwerp, Atelier Kempe Thill og OMA.                       

Utstillingen «Ildsjeler» knytter temaet til norske forhold. Her tar Arkitektkontoret Helen & Hard utgangspunkt i enkeltindivider som brenner for sine ideer og tiltak. I et større perspektiv kan nettopp lokale ildsjeler og deres prosjekter påvirke samfunnet i bærekraftig retning. «Ildsjeler» er produsert som en kommentarutstilling til «Architecture of Consequence», i et samarbeid mellom Nasjonalmuseet og Arkitektkontoret Helen & Hard AS.                       

Utstillingene presenteres som ett prosjekt under tittelen «Architecture of Consequence. Nederlandsk og norsk arkitektur for framtiden».                     

Det vil bli avholdt et dagsseminar 28. mars der en rekke av arkitektkontorene er representert.

Utstillingen åpner 9. mars og står til 27. mai. 

For ytterligere informasjon, kontakt kurator Anne Marit Lunde tel. 21 98 21 94

                     

Related links

Emner

Tags


Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Vi bygger en ny fremtid for kunsten!

Pressekontakt

Ole-Morten Fadnes

Ole-Morten Fadnes

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 932 56 211
Simen Joachim Helsvig

Simen Joachim Helsvig

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 917 64 327
Alv Hågård Gustavsen

Alv Hågård Gustavsen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 91676358
Hanne Marie Willoch

Hanne Marie Willoch

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 98854336

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Nasjonalmuseet har ansvaret for å utvikle, forvalte, forske på, tilgjengeliggjøre og formidle Norges største samling av kunst, arkitektur og design. Det nye Nasjonalmuseet åpner i 2022.

Nasjonalmuseet
Pb. 7014 St. Olavs plass
N-0130 St. Olavs plass
Besøk våre andre nyhetsrom