Gå videre til innhold
Arkitektur på museum. Et 40-årsjubileum

Pressemelding -

Arkitektur på museum. Et 40-årsjubileum

Vi ønsker pressen velkommen til pressevisning i «Arkitektur på museum. Et 40-årsjubileum» torsdag 5. februar kl. 11.00 i Hvelvet, Nasjonalmuseet – Arkitektur. Påmelding: eva.engeset@nasjonalmuseet.no / tlf.: 469 501 02. Velkommen også til åpningsmarkering 5. februar kl. 17.00.

Norsk Arkitekturmuseum ble etablert i 1975. 40-årsjubileet er en anledning til å fortelle om historien og reflektere over fremtiden. Utstillingen «Arkitektur på museum. Et 40-årsjubileum» gir også et bilde av arkitekturen i disse fire tiårene.

Fra anneks til Grosch og Fehn
Historien om Norsk Arkitekturmuseum begynte i annekset hos Norske Arkitekters Landsforbund i 1975, med én sivilarbeider og fra 1980 i tillegg en direktør i halv stilling. I dag utgjør det tidligere museet avdeling arkitektur ved Nasjonalmuseet, har avdelingsdirektør og ti ansatte, og holder til i en egen bygning på Bankplassen. Bygningen er tegnet av arkitektene Christian Heinrich Grosch og Sverre Fehn.

– For den voksne delen av vårt kjernepublikum er utstillingen en liten minnebok fra de siste tiårs arkitektur- og institusjonshistorie. For de unge er den en påminnelse om opphavet til Nasjonalmuseets arkitekturavdeling, sier kuratorene Birgitte Sauge og Eva Madshus.

300 000 verk, 210 utstillinger
Det viktigste formålet for museet har vært og er å samle, bevare, dokumentere og forske på arkitektur samt å formidle kunnskap om faget til et bredt publikum. Arkitektursamlingen, bygget opp gjennom disse 40 årene, inneholder ca. 300 000 tegninger, fotografier, modeller og gjenstander fra perioden 1830 til i dag. Utstillinger har alltid vært museets viktigste kontaktflate mot publikum. Siden 1975 har museet stått for ca. 210 arkitekturutstillinger i Oslo, i tillegg til utstillinger på vandring i Norge og utlandet.

Å samle og å stille ut
Jubileumsutstillingen kretser rundt de to kjernevirksomhetene «å samle arkitektur» og «å stille ut arkitektur». Dette dokumenteres og presenteres gjennom et utvalg materiale fra samlingen, og gjennom publikasjoner, utstillingsplakater, modeller, fotografier og tekster samt intervjuer med museets tre direktører: Elisabeth Seip, Ulf Grønvold og Nina Berre. Presentasjonen er organisert i fire temaer: historikk, samling, utstilling, og forskning og formidling. Utstillingen inkluderer også en fotokavalkade der et utvalg bygg for hvert av de 40 årene vil gi et inntrykk av arkitekturutviklingen i Norge gjennom perioden.

ARRANGEMENTSPROGRAM
Utstillingens arrangementsprogram omfatter seks kuratoromvisninger samt et foredrag og en filmvisning:

19. februar kl. 17.00. Foredrag: Arkitekturformidling finner nye former. Ved Rebecca Bailey, president for ICAM, The International Confederation of Architectural Museums og leder for undervisning og formidling ved Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland.

19. mars kl. 17.00. Filmvisning: Hunting for Hecla. Filmen handler om New Yorks byggekunst og byutvikling i siste del av 1800-tallet og begynnelsen av det 20. århundret, da den nye byggemåten forandret storbyens ansikt. Regi: Ninja Benneche, foto: Are Carlsen, tekst: Jan Carlsen.

Se arrangementsprogrammet her.

MILEPÆLER I MUSEETS HISTORIE

1975   Norsk Arkitekturmuseum opprettes av Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) og   samlokaliseres med dem i Josefines gate 32
1979   Medstifter av International Confederation of Architectural Museums (ICAM) i   samarbeid med viktige museer i Europa og USA   1980 Elisabeth Seip, direktør   (1980–93)
1986 Starter samarbeid med   Utenriksdepartementet om presentasjon av norsk samtidsarkitektur i utlandet
1989 Kommer inn som egen post på   statsbudsjettet
1993 Ulf Grønvold, direktør   (1993–2003)
1994 Flytter til Kongens gate 4 og   blir samlokalisert med Norsk Form
1997 Stiftelsen Arkitekturmuseet   opprettes og museet løsrives fra NAL
1998 Eva Madshus, fungerende direktør   (1998–99)
2001 Groschmedaljen innstiftes
2003 Arkitekturmuseet blir en del av   det nyopprettede Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
2008 Åpning av Nasjonalmuseet –   Arkitektur på Bankplassen 3, tegnet av arkitektene Christian Heinrich Grosch   og Sverre Fehn
2010 Avdeling Arkitektur i Nasjonalmuseet   opprettes. Nina Berre, avdelingsdirektør (2010–)


Mer informasjon: Eva Engeset, pressekontakt, eva.engeset@nasjonalmuseet.no / tlf.: 469 50 102.

Emner

Kategorier


Nasjonalmuseet - Vi bygger en ny fremtid for kunsten!

Kontakter

Ole-Morten Fadnes

Ole-Morten Fadnes

Pressekontakt Konstituert kommunikasjonsdirektør +47 932 56 211
Simen Joachim Helsvig

Simen Joachim Helsvig

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 917 64 327
Alv Hågård Gustavsen

Alv Hågård Gustavsen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 916 76 358
Mari Grinde Arntzen

Mari Grinde Arntzen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 924 04 969
Birgitte Lie

Birgitte Lie

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 480 06 189
Rannveig Falkenberg-Arell

Rannveig Falkenberg-Arell

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 414 79 544

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Nasjonalmuseet er Nordens største kunstmuseum. Nasjonalmuseet har ansvaret for å utvikle, forvalte, forske på, tilgjengeliggjøre og formidle Norges største samling av kunst, arkitektur og design.

Nasjonalmuseet
Pb. 7014 St. Olavs plass
N-0130 St. Olavs plass
Besøk våre andre nyhetsrom