Gå videre til innhold
Toroms bolighus i Àlddanjàrga i Unjárgga gielda (Nesseby kommune). Foto Randi Sjølie.
Toroms bolighus i Àlddanjàrga i Unjárgga gielda (Nesseby kommune). Foto Randi Sjølie.

Pressemelding -

Boklansering 28. oktober: Huksendáidda. Arkitektur i Sápmi

Huksendáidda. Arkitektur i Sápmi er den aller første boken som diskuterer samisk arkitektur. Byggeskikk og arkitektur fra Sápmi er et rikt felt som i stor grad har vært oversett. Ambisjonen med denne boken er å utvide arkitektur-feltet og -historien til også å inkludere det samiske. Boken utgis av Orkana forlag.

28. oktober
16.00-17.00
Nasjonalmuseet Arkitektur, Bankplassen 2


I oktober 2021 åpnet Nasjonalmuseet en utstilling med arkitekten og kunstneren Joar Nangos nomadiske arkitekturbibliotek Girjegumpi. Dette biblioteket rundt samisk arkitektur og byggeskikk er bygget opp av Nango gjennom mange år.

Under åpningshelgen arrangerte museet et seminar om samisk arkitektur. Foredragene derfra er utgangspunktet for boka Huksendáidda. Arkitektur i Sápmi. Huksendáidda er nordsamisk for "byggekunst".

Seniorkurator ved Nasjonalmuseet, Bente Aass Solbakken var kurator for utstillingen Girjegumpi, og er redaktør for "Huksendáidda Arkitektur i Sápmi.

- I boken kan man lese mer om blant annet Girjegumpi, samisk byggeskikk, behandlingen av det samiske i norsk arkitekturhistorie, hvordan gjenreising og fornorsking gikk hånd i hånd, fenomenet kjempelávvu og dessuten få en oversikt over samisk arkitektur på norsk side av Sápmi, sier seniorkurator Bente Aass Solbakken.

Å orientere seg i samisk bygningskultur og arkitektur kan være en utfordring. Materialet er spredt og til dels utilgjengelig. Denne boka er ment både som en introduksjon og en trespråklig veiviser til fordypning – på nordsamisk, norsk og engelsk.

- Vi gleder oss over at Nasjonalmuseet med denne publikasjonen bidrar til det samiske arkitekturbiblioteket. Vi håper denne boka vil være en god introduksjon, og samtidig en veiviser til fordypning, sier direktør ved Nasjonalmuseet, Karin Hindsbo.

Innhold:

Karin Hindsbo: Forord
Mathias Danbolt og Joar Nango: Å snakke seg varm. En samtale i Girjegjumpi
Randi Sjølie: Byggeskikk i samiske landskap
Ivar Bjørklund: Gjenreising og fornorsking
Sunniva Skålnes: Samisk gjennom bruk. Bustaden i Guovdageaidnu
Bente Aass Solbakken: En unasjonal byggeskikk
Elin Haugdal: Samisk arkitektur i norsk Byggekunst
Martin Braathen: Apropos kjempelávvu
Astrid Fadnes og Katrine Rugeldal: Kartlegging

Redaksjon:
Bente Aass Solbakken, Ida Hove Solberg, Therese Husby
Utgiver: Orkana forlag

Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Alv Hågård Gustavsen

Alv Hågård Gustavsen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 916 76 358

Relatert innhold

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Nasjonalmuseet er Nordens største kunstmuseum. Nasjonalmuseet har ansvaret for å utvikle, forvalte, forske på, tilgjengeliggjøre og formidle Norges største samling av kunst, arkitektur og design.

Nasjonalmuseet
Pb. 7014 St. Olavs plass
N-0130 St. Olavs plass
Besøk våre andre nyhetsrom