Gå videre til innhold
Nytt samarbeid. Forsknings- og utviklingsansvarlig Talette Rørvik Simonsen og direktør Karin Hindsbo ved Nasjonalmuseet, sjef for forskningsseksjonen Rasmus Gelting Andresen og forskningsdekan Mathilde Skoie ved Det humanistiske fakultet, UiO.
Nytt samarbeid. Forsknings- og utviklingsansvarlig Talette Rørvik Simonsen og direktør Karin Hindsbo ved Nasjonalmuseet, sjef for forskningsseksjonen Rasmus Gelting Andresen og forskningsdekan Mathilde Skoie ved Det humanistiske fakultet, UiO.

Pressemelding -

Doktorgradssamarbeid mellom Nasjonalmuseet og Det humanistiske fakultet

Fire ph.d.-stipendiatstillinger blir utlyst de neste årene. Stipendene finansieres av Nasjonalmuseets samarbeidsavtale med Fredriksen Family Art Company (FFAC).

Nasjonalmuseet og Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo har signert en samarbeidsavtale om doktorgradssamarbeid. Utlysningene vil være åpne tematisk, og kan romme prosjekter innen forskningsfeltene som Nasjonalmuseet representerer: Kunsthistorie, konservering, formidling og museologi. Utlysningsteksten vil løfte fram utvalgte perspektiver og problemfelt som særlig aktuelle.

Sentral del av samfunnsoppdraget
Første utlysning skjer 24. april 2023, mens de andre er planlagt i 2024, 2026 og 2027.

- Forskning er en sentral del av Nasjonalmuseets samfunnsoppdrag, og vi er svært glade for å videreutvikle vårt samarbeid med Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Dette er den tredje delen av museets samarbeidsavtale med Fredriksen Family Art Company, som finansierer disse stipendiatstillingene. Vi setter stor pris på at Kathrine og Cecilie Fredriksen ønsker å støtte forskningsarbeidet innenfor kunstsektoren, sier direktør Karin Hindsbo ved Nasjonalmuseet.

Internasjonale forskningsarenaer
FFACs bidrag er utelukkende av økonomisk karakter og har ingen innvirkning på utformingen av utlysning, tildelingen av midlene eller selve forskningen.

- Det er fantastisk at vi har fått muligheten til internasjonal utlysning av disse ph.d.-stipendene. Vi ser fram til å ta imot fire nye stipendiater, som kan bidra til å utvide fagmiljøet vårt og øke forskningsaktiviteten ved museet. Ikke minst vil forskningsmidlene til stipendiatstillingene styrke samarbeidet vårt med Det humanistiske fakultet og gjøre det mulig for Nasjonalmuseet å delta på internasjonale forskningsarenaer i sterkere grad, sier forsknings- og utviklingsansvarlig Talette Rørvik Simonsen.

Følger opp museumsmeldingen
Nasjonalmuseet har allerede et godt etablert samarbeid med Det humanistiske fakultet (HF) ved Universitetet i Oslo (UiO), gjennom fagmiljøene for kunsthistorie, konservering og museologi. Hensikten med den nye samarbeidsavtalen er å kunne gi de fire nye stipendiatene opptak på fakultetets ph.d.-program og bidra til å styrke institusjonenes forskningsmiljøer, og samtidig videreutvikle den faglige kontakten mellom miljøene.

- Det humanistiske fakultet er svært fornøyde med å få på plass denne avtalen med Nasjonalmuseet. Museumsmeldingen legger opp til økt forskning i museene, og økt samarbeid mellom museer og akademia, noe denne avtalen følger opp på godt vis. Vi ser frem til økt forskning på kunstfeltet innenfor flere områder, sier forskningsdekan Mathilde Skoie ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Emner

Kontakter

Ole-Morten Fadnes

Ole-Morten Fadnes

Pressekontakt Konstituert kommunikasjonsdirektør +47 932 56 211

Relatert innhold

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Nasjonalmuseet er Nordens største kunstmuseum. Nasjonalmuseet har ansvaret for å utvikle, forvalte, forske på, tilgjengeliggjøre og formidle Norges største samling av kunst, arkitektur og design.

Nasjonalmuseet
Pb. 7014 St. Olavs plass
N-0130 St. Olavs plass
Besøk våre andre nyhetsrom