Skip to main content

Finske Lundén Architecture Company skal representere de nordiske landene under årets Arkitekturbiennale i Venezia

Pressemelding   •   apr 24, 2018 17:08 CEST

Illustrasjon: Lundén Architecture Company

«Another Generosity»
Den nordiske paviljongen
Den 16. internasjonale arkitekturutstillingen – La Biennale di Venezia
26. mai–25. november 2018

Det finske arkitektkontoret Lundén Architecture Company er valgt som kurator for bidraget fra Finland, Sverige og Norge ved årets Arkitekturbiennale i Venezia. Eero Lundéns prosjekt «Another Generosity» undersøker forholdet mellom naturen og de bygde omgivelser. Målet er å utforske nye måter å produsere bygninger på, som legger vekt på det fintfølende og ofte usynlige samspillet mellom menneskeskapte og naturlige miljøer.

Den nordiske paviljongen, tegnet av Sverre Fehn i 1962, lovpriser naturens ulike fenomener: Lys og lyd materialiseres i en unik arkitektonisk opplevelse. Installasjonen i den nordiske paviljongen i 2018 bygger videre på Fehns ideer og reiser spørsmål om hvordan vi i dag ser på oss selv i forhold til naturen. Prosjektet har som mål å bidra til å gi besøkeren en distinkt opplevelse og å skape en arena for møter og dialog gjennom hele utstillingsperioden.

– Med tanke på dagens økende miljøutfordringer har vi et ansvar for å gjenopprette balansen mellom det bygde og det naturlige miljø. Arkitektur, vår mest fundamentale teknologi, må redefineres. Som arkitekter må vi reflektere over hvem eller hva vi bygger for. Hva slags verdensanskuelse ligger bak bygningene vi tegner? spør Eero Lundén.

Prosjektet er bestilt i fellesskap av de tre arkitekturmuseene i Finland, Sverige og Norge; Finlands arkitekturmuseum, som har hovedansvaret i år, ArkDes, Sveriges nasjonale senter for arkitektur og design, og Nasjonalmuseet.


Den nordiske paviljongen – en plattform for forskning, kreativitet og polemikk
Arkitekturbiennalen i Venezia er verdens største og viktigste arkitekturmønstring. De siste årene har arkitekturbiennalen gjennomgått et hamskifte: Fra å arrangere utstillinger som presenterer individuelle bygninger eller enkeltarkitekters samlede verk, rettes søkelyset i større grad på sosiale, politiske, miljømessige og økonomiske krefter som former byer og steder over hele verden. Dette kan ses som et generasjonsskifte som beveger seg bort fra «stjernearkitekturen» og i retning av en politisk engasjert, teknologisk kompetent og kollektiv arkitektonisk kultur.

Den nordiske paviljongen ble oppført i biennaleområde som et sted hvor kunst og senere arkitektur fra Norge, Sverige og Finland kunne stilles ut. Eero Lundéns 2018-prosjekt er det første i et revitalisert samarbeid mellom de tre museene som har et felles ansvar for den nordiske paviljongen.

De tre museene har som ambisjon å gjøre den nordiske paviljongen til en plattform for forskning, kreativitet og polemikk innen arkitekturfeltet, og hvor publikum skal bli kjent med de mest spennende ideene fra Norden. I den neste seksårsperioden vil hovedansvaret bevege seg mellom Finland, Norge og Sverige. Hvert av de tre museene velger etter tur en fagperson eller et team for å utvikle paviljongens konsept og innhold. Dette kan være arkitekter, forskere, kuratorer eller andre som har spesielle bidrag til arkitekturfeltet. I 2018 vil museene være vertskap for seminarer med Eero Lundéns team i Helsinki, Stockholm, Oslo og Venezia.

______________________________________________________________________________________

Om Lundén Architecture Company
Eero Lundén (1982) grunnla det Helsingfors-baserte Lundén Architecture Company i 2008. Kontoret søker å utvikle og tenke nytt omkring det bygde miljø, arkitektur og urbanisme, for både å hanskes med samtidens romlige utfordringer og utvikle nye ideer for fremtidens arkitektur. Lundén Architecture Companys multinasjonale stab deler en og samme visjon – å finne frem til nyskapende løsninger av høy kvalitet. Kontorets prosjekter spenner fra små, eksperimentelle paviljonger på 15 m2 til anlegg på opptil 300.000 m2. Deres samarbeidsbaserte tilnærming trekker veksler på ledende spesialister, arkitektkontorer og konsulenter fra en rekke ulike yrkesfelt fra hele verden, og fra offentlige, private, akademiske og frivillige organisasjoner. Firmaet har hatt suksess i ulike konkurranser, blant annet for det nye reise- og servicesenteret i Tammerfors og for et nytt skolebygg i Pieksämäki. Andre strategiske utviklingsprosjekter omfatter et nytt flyplasskonsept (kalt AiRRport) og utviklingen av Töölönlahti-vannet i Helsingfors. 

______________________________________________________________________________________

lunden.co  |   arkdes.se  |   nasjonalmuseet.no  |   mfa.fi   |   labiennale.org


Kontakt:
Nina Berre, avdelingsdirektør arkitektur, Nasjonalmuseet, nina.berre@nasjonalmuseet.no / tlf.: 901 07 912.

Nasjonalmuseet - Vi skaper nye generasjoner av kunstentusiaster

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy