Gå videre til innhold
Fra Kunstnernes hus i Oslo. Foto: Jan Khur
Fra Kunstnernes hus i Oslo. Foto: Jan Khur

Pressemelding -

​Nasjonalmuseet, Kunstnernes Hus og Astrup Fearnley Museet lanserer "Blikkåpner" i Oslo - et tiltak for å nå ungdommen.

Nasjonalmuseet, Astrup Fearnley Museet og Kunstnernes Hus lanserer i disse dager "Blikkåpner" i Oslo - et tiltak for å nå ungdom mellom 16 og 19 år. Femten ungdommer i denne aldersgruppen skal få mulighet til å formidle kunst til andre unge fra sitt eget perspektiv.

— Vi er nå i gang med å rekruttere ungdommer til programmet, og har søknadsfrist i august. Vi ønsker en sammensatt gruppe med ulike interesser og bakgrunn, derfor søker vi representanter fra hele Oslo. Det kreves ingen forkunnskaper om kunst, sier Astrid Bøe Drejer, koordinator i Blikkåpner Oslo. 

Ungdommene engasjeres i deltidsstillinger i ett år av gangen. Det første halvåret blir de kjent med kunstinstitusjonene og utforsker måter å formidle kunst på. Det siste halvåret jobber de mer selvstendig med å nå ut til andre unge, for eksempel gjennom sosiale medier eller ved å lage arrangementer for ungdom.

Blikkåpner Oslo er en del av et større samarbeid mellom kunstinstitusjoner på Østlandet. Programmene finansieres med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Kontaktinfo: Astrid Bøe Drejer, koordinator i Blikkåpner Oslo E-post: astrid@plotoslo.no Tlf: 476 46 983

Her er søknadskjema for Blikkåpner programmet: 
https://www.nasjonalmuseet.no/aktuelt/2020/blikkapner-oslo/

Emner

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Nasjonalmuseet er Nordens største kunstmuseum. Nasjonalmuseet har ansvaret for å utvikle, forvalte, forske på, tilgjengeliggjøre og formidle Norges største samling av kunst, arkitektur og design.

Nasjonalmuseet
Pb. 7014 St. Olavs plass
N-0130 St. Olavs plass
Besøk våre andre nyhetsrom