Gå videre til innhold
Det nye Nasjonalmuseet. Foto: MIR (illustrasjon) /Statsbygg
Det nye Nasjonalmuseet. Foto: MIR (illustrasjon) /Statsbygg

Pressemelding -

Nasjonalmuseet øker innkjøpsbudsjettet til 30 millioner kroner for å hjelpe kunstlivet i koronakrisen

Situasjonen knyttet til koronaviruset rammer norske kunstnere, kunsthåndverkere og designere hardt økonomisk. Som et ekstraordinært tiltak for å hjelpe et svært utsatt kunstliv, øker Nasjonalmuseet nå innkjøpsbudsjettet for 2020 til 30 millioner kroner.

De ekstra midlene skal anvendes til kjøp av norsk samtidskunst, kunsthåndverk og design, og det skal kjøpes inn fra norske gallerier og visningssteder. Innkjøp er et tiltak som griper direkte inn i økonomien til norske kunstnere, kunsthåndverkere og designere med umiddelbar virkning.

– Dette er en helt ekstraordinær situasjon. I Nasjonalmuseet har vi et nasjonalt ansvar innenfor våre fagfelt, og vi anser et tiltak som dette som en del av vårt samfunnsoppdrag og vårt generelle samfunnsansvar, sier Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo.

I 2020 var det i utgangspunktet satt av 16 millioner kroner til innkjøp, men dette økes nå til 30 millioner kroner. I tillegg kommer 2 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB, som allerede er en satsing rettet mot norsk samtidskunst. Til sammenligning var innkjøpsbudsjettet i 2019 på 9 millioner kroner. Innkjøpene skal følge Nasjonalmuseets vanlige rutiner og oppfylle museets kvalitetskrav. Økt innkjøp av samtidskunst, kunsthåndverk og design vil også gagne norske gallerier og visningssteder.

– En styrket satsing på innkjøp som iverksettes snarest mulig, kan innebære et viktig og avgjørende økonomisk bidrag for mange i kunstfeltet i en kritisk tid. Samtidig er innkjøp av kunst et av Nasjonalmuseets nøkkeloppdrag – vi skal kjøpe inn, samle og bevare for ettertiden. Med denne satsingen får Nasjonalmuseet beriket samlingen med norsk samtidskunst, kunsthåndverk og design, noe som også vil komme publikum til gode, sier Karin Hindsbo.

De ekstra midlene til innkjøp overføres fra Nasjonalmuseets egenkapital. 

– Nasjonalmuseet har som følge av forsinkelsene i Statsbyggs byggeprosjekt midler stående der utgiftene følger senere. Vi har besluttet at disse midlene er bedre anvendt nå som et tiltak rettet mot et allerede utsatt kunstfelt. Midlene får deretter spares inn over tid. Forslaget ble tatt opp som en hastesak i styret, som kom med et enstemmig vedtak i dag, sier Karin Hindsbo. 

Kontakt: Kommunikasjonsdirektør Eirik Kydland eirik.kydland@nasjonalmuseet.no Tlf: 481 23 017

Emner

Kontakter

Ole-Morten Fadnes

Ole-Morten Fadnes

Pressekontakt Konstituert kommunikasjonsdirektør +47 932 56 211
Simen Joachim Helsvig

Simen Joachim Helsvig

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 917 64 327
Alv Hågård Gustavsen

Alv Hågård Gustavsen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 916 76 358
Mari Grinde Arntzen

Mari Grinde Arntzen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 924 04 969
Rannveig Falkenberg-Arell

Rannveig Falkenberg-Arell

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 414 79 544

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Nasjonalmuseet er Nordens største kunstmuseum. Nasjonalmuseet har ansvaret for å utvikle, forvalte, forske på, tilgjengeliggjøre og formidle Norges største samling av kunst, arkitektur og design.

Nasjonalmuseet
Pb. 7014 St. Olavs plass
N-0130 St. Olavs plass
Besøk våre andre nyhetsrom