Gå videre til innhold
Nasjonalmuseet har hatt besøk av 680.000 mennesker siden åpningen 11. juni. Fra nyttår endres åpningstidene. (Foto: Frode Larsen / Nasjonalmuseet)
Nasjonalmuseet har hatt besøk av 680.000 mennesker siden åpningen 11. juni. Fra nyttår endres åpningstidene. (Foto: Frode Larsen / Nasjonalmuseet)

Pressemelding -

Nye åpningstider fra nyttår

Fra nyttår 2023 justerer Nasjonalmuseet åpningstidene. Museet vil være åpent fra 10.00 til 17.00 fire dager i uken, og fortsatt ha langåpent fra 10.00-20.00 på tirsdager og onsdager.

- Dette skyldes en totalvurdering. Tilskuddet museet mottar over statsbudsjettet for 2023 er vesentlig lavere enn søkt om. I tillegg viser tallene at de aller fleste av våre besøkende kommer før klokken 17.00, og at besøket gjennomgående er lavt på kveldstid. Å justere åpningstidene på denne måten, er et tiltak som gir nødvendig balanse i budsjettet, men i liten grad rammer utstillinger og publikumstilbud, sier Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo.

Siden åpningen 11. juni har 680.000 mennesker besøkt det nye Nasjonalmuseet. I denne perioden har museet holdt åpent mellom 10.00-21.00 seks dager i uken, som et åpningstilbud.

I Nasjonalmuseets budsjett for 2023 er 347 millioner kroner bundet opp i husleie. Det er forbundet store kostnader ved å holde åpent 13.000 kvadratmeter og 90 rom med utstillingsareal. Med drift av bygg, strøm, renhold, lønn og personalkostnader, pensjon og vakthold overstiger de årlige kostnadene 800 mill. kroner. Regjeringen foreslår i 2023 et tilskudd på 863,7 mill. kroner til Nasjonalmuseet.

- Når regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 handler om å stramme inn, treffer naturligvis dette Nasjonalmuseet også. Men vi er fast bestemt på at det å holde åpent noen færre timer i uken, ikke skal gå på bekostning av tilgjengeligheten og kvaliteten, og vi vil fortsatt ha to kveldsåpne dager i uken, sier Hindsbo.

Som følge av økte krav til egeninntjening, settes ordinær billettpris opp fra 180 til 200 kroner fra nyttår. Det vil fortsatt være gratis inngang for de under 18 år og alle øvrige rabattordninger beholdes, som honnør- og ungdomsbillett. Prisen for et medlemskap blir fra januar 2023 på 699 kroner. Utenom ordinære åpningstider, vil det i 2023 bli flere fredagsarrangementer der museet holder åpent til 22.00 på kvelden med gratis inngang.

- Vi har et omfattende utstillings- og arrangementsprogram klart for 2023, som vi gleder oss til å vise frem. Medlemskapet vårt mener vi fortsatt er et meget godt tilbud, som gir fri adgang for deg og en venn et helt år. Og som en førjulsgave til vårt publikum, inviterer vi til en gratis helg i museet 17. og 18. desember i år, sier Hindsbo.

Emner

Kategorier

Kontakter

Alv Hågård Gustavsen

Alv Hågård Gustavsen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 916 76 358

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Nasjonalmuseet er Nordens største kunstmuseum. Nasjonalmuseet har ansvaret for å utvikle, forvalte, forske på, tilgjengeliggjøre og formidle Norges største samling av kunst, arkitektur og design.

Nasjonalmuseet
Pb. 7014 St. Olavs plass
N-0130 St. Olavs plass
Besøk våre andre nyhetsrom