Gå videre til innhold
Via Stockholm? Norske studenter ved Kungeliga Tekniska Högskolan

Pressemelding -

Via Stockholm? Norske studenter ved Kungeliga Tekniska Högskolan

Nasjonalmuseet – Arkitekturs nye utstilling "Via Stockholm?" ser nærmere på Stockholm og Kungeliga Tekniska Högskolans rolle i norsk arkitekturhistorie.  Flere av studentene ved KTH er i dag ansett for å være blant 1900–tallets mest sentrale norske arkitekter, og Stockholms-oppholdet hadde avgjørende betydning for flere av dem. Utstillingen fokuserer på fire av de mest kjente norske studentene ved KTH; - Arnstein Arneberg, Andreas Bjercke, Georg Eliassen og Magnus Poulsson danner store deler av historien om norsk nasjonalromantisk arkitektur. Dermed har også Stockholm og Kungeliga Tekniska Högskolan fått en plass i norsk arkitekturhistorie, sier kurator Bente Aas Solbakken ved Nasjonalmuseet.

Stockholm og KTHs plass i norsk arkitekturhistorie

Før Norges Tekniske Høgskole åpnet i 1910 var det vanlig at norske arkitekter tok høyere utdannelse i utlandet, tradisjonelt i Tyskland. Rundt forrige århundreskifte ble studieopphold i byer som London, København og Stockholm også vanlig. Fra 1899 til 1910 var det 16 norske hospitanter ved Kungliga Tekniska Høgskolan (KTH) i Stockholm. De arbeidet som assistenter på toneangivende kontorer, og tok opp tendenser i svensk samtidsarkitektur. Samtidig var de opptatt av å fornye motiver fra den tradisjonelle norske byggeskikken i tre, og nordisk steinarkitektur fra 1500 og 1600-tallet, og det er dette som vektlegges i utstillingen.

Allerede i det autorative verket Norsk kunsthistorie fra 1927 skrev Harald Aars: ”Det monumentale, det traditionsbundne, det fornemme og elegante, som i saa høi grad kjendetegner moderne svensk bygningskunst, er egenskaper som ingensteds kan studeres bedre end der, og paa grund av de to nationers mange fælles egenskaper kan man si at det var via Stockholm at de norske arkitekter fandt hjem til sig selv.”

Utstillingen er basert på museets samling, og følges av en artikkel med samme tittel i tidsskriftet Kunst og Kultur nr. 1/2012.

Nasjonalmuseet – Arkitektur 22. mars – 5. august 2012

Kontakt:

Kurator Bente Aass Solbakken: 21 98 21 88 / bente.solbakken@nasjonalmuseet.no

Presse: Kristine Bjørge: kristine.bjorge@nasjonalmuseet.no

Emner

Tags


Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
The National Museum of Art, Architecture and Design
Postboks 7014 St. Olavs plass, NO-0130 Oslo
www.nasjonalmuseet.no

Pressekontakt

Ole-Morten Fadnes

Ole-Morten Fadnes

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 932 56 211
Simen Joachim Helsvig

Simen Joachim Helsvig

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 917 64 327
Alv Hågård Gustavsen

Alv Hågård Gustavsen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 91676358
Hanne Marie Willoch

Hanne Marie Willoch

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 98854336

Relaterte nyheter

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Nasjonalmuseet har ansvaret for å utvikle, forvalte, forske på, tilgjengeliggjøre og formidle Norges største samling av kunst, arkitektur og design. Det nye Nasjonalmuseet åpner i 2022.

Nasjonalmuseet
Pb. 7014 St. Olavs plass
N-0130 St. Olavs plass
Besøk våre andre nyhetsrom