Gå videre til innhold
Nationaltheatrets hovedbygning på Johanne Dybwads plass. Foto: Gisle Bjørneby
Nationaltheatrets hovedbygning på Johanne Dybwads plass. Foto: Gisle Bjørneby

Pressemelding -

En gledens dag på Nationaltheatret

 – Vi er lettet og glade for at regjeringen sikrer en midlertidig hovedscene mens Nationaltheatret rehabiliteres. Nå skal vi, i samarbeid med Kulturdepartementet, finne en egnet tomt til et midlertidig teaterbygg, sier teatersjef Kristian Seltun.

– Dette er en stor og viktig nyhet for norsk teater. Publikum og medarbeidere kan puste lettet ut: Hovedscenen på Nationaltheatret er sikret i perioden da teaterbygget skal rehabiliteres og teatervirksomheten flytte ut.

Det sier teatersjef Kristian Seltun om at regjeringen vil bruke 20 millioner kroner årlig til midlertidig drift på Nationaltheatret mens hovedhuset får en nødvendig rehabilitering og modernisering.

Det betyr at teatersjefen, sammen med styret og medarbeidere, nå kan realisere det de har skissert som den beste løsningen for å opprettholde teaterproduksjon og publikumstilbud i de fem til seks årene rehabiliteringen av teaterbygget på Johanne Dybwads plass varer:

– Vi kan sette opp en midlertidig hovedscene, etter modell fra flere rehabiliteringsprosesser ved europeiske teaterhus. Dette vil være et modulbasert bygg som enkelt settes opp, og som kan tas ned og gjenbrukes senere. Det er en rimelig og god løsning, som også viste seg å være det eneste realistiske alternativet for å opprettholde driften på Nationaltheatret i årene som kommer. Jeg er svært glad for at kulturminister Abid Raja og regjeringen har kommet oss i møte, sier Seltun.

– Avgjørende å finne en egnet tomt

Det som blir viktig nå, er at Nationaltheatret i samarbeid med Kulturdepartementet finner en egnet tomt der en midlertidig hovedscene kan settes opp.

– For at samfunnet skal få mest mulig igjen for investeringen i midlertidig drift, må beliggenheten egne seg for et stort teater med publikum fra fjern og nær: Tomta bør være lett tilgjengelig for publikum, den må være sentralt plassert i Oslo og ligge nær knutepunkt for kollektivtrafikk. Dette er noe Abid Raja også legger vekt på, så det lover godt, sier Seltun.

Midlertidig hovedscene høsten 2022

Etter planen flytter Nationaltheatret ut av hovedhuset i løpet av høsten 2021. Fra 2022 begynner den omfattende rehabiliteringen av det ikoniske teaterbygget – som skal åpne dørene for publikum i 2026.

I mellomtiden skal Nationaltheatret fortsette å utvikle og spille teater på Torshovteatret, mens Kanonhallen på Løren blir en erstatning for Amfiscenen – begge er mellomstore scener.

Det har lenge vært usikkert hvordan den største scenen, Hovedscenen, skal erstattes. Uten en ekstrabevilgning til midlertidig drift, ville det ikke vært mulig å erstatte denne scenen, som står for 70 prosent av publikumsbesøk, egeninntekter og ressursbruk. Det ville ført til et kraftig fall i kunstnerisk aktivitet, publikumstilbud og inntjening. En større nedbemanning ville også bli en konsekvens.

– Derfor er denne nyheten så avgjørende. Den kom sent, men den kom godt, under et år før vi flytter ut av hovedbygget, sier Seltun, som håper å ha klar en midlertidig hovedscene til åpningen av Ibsenfestivalen i september 2022.

– Kunstnerisk ledende under rehabiliteringen

Også Merete Smith, styreleder ved Nationaltheatret, er tilfreds:

– Dette er vi kjempeglade for. Nå får Nationaltheatret mulighet til å opprettholde høy aktivitet og være en kunstnerisk ledende teaterinstitusjon med et stort publikum, også i årene utenfor det tradisjonsrike teaterhuset.

For en ekstrabevilgning på 20 millioner kroner i året, i perioden rehabiliteringen varer, vil det være mulig å sette opp og drifte en midlertidig hovedscene. Utgifter til tomteleie vil komme i tillegg. En noe redusert aktivitet, tilsvarende en hovedsceneproduksjon i året, og en mindre nedbemanning basert på naturlig avgang, ligger til grunn for anslaget.

Emner


Om Nationaltheatret

Nationaltheatret er Norges største teater med et uttalt mål om å bli anerkjent som et av Europas ledende teatre, tradisjonsrikt og grensesprengende. Teatret ligger i sentrum av Oslo – mellom slottet og Stortinget – i et praktbygg fra forrige århundreskifte. Det har fire faste scener: Hovedscenen, Amfiscenen og Malersalen, samt Torshovteatret, en biscene på Oslos østkant.

Kontakter

Øystein Hygen Christensen

Øystein Hygen Christensen

Pressekontakt Informasjonssjef Pressehenvendelser til teatersjef Kristian Seltun. 480 30 073

Tradisjonsrikt og grensesprengende

Nationaltheatret er Norges største teater med et uttalt mål om å bli anerkjent som et av Europas ledende teatre, tradisjonsrikt og grensesprengende. Teatret ligger i sentrum av Oslo – mellom slottet og Stortinget – i et praktbygg fra forrige århundreskifte. Det har fire scener: Hovedscenen og Amfiscenen , samt Torshovteatret og Kanonhallen på Løren.

Nationaltheatret