Gå videre til innhold
Kartlegging av Arabica! Nestlé-eksperter utvikler ny database for å identifisere mer klimarobuste kaffeplanter

Pressemelding -

Kartlegging av Arabica! Nestlé-eksperter utvikler ny database for å identifisere mer klimarobuste kaffeplanter

Klimaendringene truer kaffedyrking, og Nestlés eksperter utforsker hvordan avansert datavitenskap og kunstig intelligens kan utnyttes til å velge ut og avle frem mer klimarobuste kaffeplanter.

Det finnes mer enn 120 kaffearter, men rundt 70 % av verdens kaffeproduksjon er arabica. Arabica tåler imidlertid lavere temperaturer og er mer utsatt for sykdommer enn andre kaffeplanter, som for eksempel Robusta. I tillegg reduserer klimaendringene mengden dyrkbar jord det er mulig å dyrke kaffe på, og vannmangel reduserer avlingene betydelig.

For å bidra til å sikre en bærekraftig fremtid for kaffedyrking og støtte bøndenes levebrød, utforsker Nestlés planteforskere nye arabicasorter med potensiale for større avlinger og større motstandskraft mot sykdommer og tørke.

Som en del av dette arbeidet har ekspertene utviklet et arabica-referansegenom av svært høy kvalitet ved hjelp av avanserte datavitenskapelige metoder. Referansegenomet, som er tilgjengelig i en offentlig tilgjengelig digital database, gjør det enklere å analysere ulike egenskaper ved kaffesorter for å identifisere spesifikke egenskaper som bedre avlinger, størrelse på kaffekirsebærene og større motstandskraft mot sykdom eller tørke, samt smaks- eller aromaegenskaper.

Jeroen Dijkman, leder for Nestlés institutt for landbruksvitenskap, sier «Sagt på en enkel måte er den nye referansen vår som et kart av høy kvalitet over en storby. Den vil hjelpe oss med å identifisere viktige genetiske markører i arabica-genomet som er ansvarlige for spesifikke egenskaper hos voksne planter. Dette vil hjelpe planteforskerne våre og andre eksperter med å identifisere, velge ut og foredle nye og forbedrede arabica-kaffesorter.»

Referansegenomet representerer et betydelig fremskritt innen planteforskning. Det innovative arbeidet ble nylig publisert i Nature Genetics, et vitenskapelig tidsskrift med stor gjennomslagskraft.

Patrick Descombes, seniorekspert i genomikk ved Nestlé Research og en av artikkelens medforfattere, sier «Selv om det finnes andre offentlige referanser for arabica, er kvaliteten på vårt teams arbeid ekstremt høy. Vi har brukt toppmoderne genomikkmetoder - inkludert sekvensering med lang og kort avlesning - for å skape en avansert, komplett og kontinuerlig arabica-referanse.»

Dette arbeidet ble ledet i samarbeid med det franske nasjonale instituttet for bærekraftig utvikling (IRD), og består av samarbeid med flere akademiske partnere som en del av et globalt konsortium. Dette inkluderer Nanyang Technological University i Singapore, University of São Paulo i Brasil, University at Buffalo i USA, National Agricultural Research Organization (NARO) i Uganda, Universitetet i Helsinki i Finland, Universitetet i Leipzig i Tyskland, Boyce Thompson Institute og Cornell University i USA, og VIB-UGent Center for Plant Systems Biology i Belgia.


Arbeidet til Nestlés planteforedlere bærer allerede frukter. Selskapet samarbeider med bønder i de viktigste opprinnelseslandene for å dyrke elitekaffesorter som er utviklet av selskapets eksperter innen plantevitenskap. Bare i 2022 ble det distribuert mer enn 6 millioner småplanter under Nescafé Plan 2030.

Emner

Kategorier


Nestlé Norge inngår i Nestlé SA som er verdens ledende næringsmiddelkonsern innen ernæring, helse og velvære. Selskapets historie i Norge strekker seg helt tilbake til 1898 og oppkjøpet av Viking Melk.

I dag selger Nestlé en rekke sterke merkevarer som NESCAFÉ, Nesquik, NESCAFÉ Dolce Gusto, Starbucks, Nestlé Barnemat, Smarties, Lion, After Eight, Maggi buljong og frokostblandinger som Cheerios og Fitness. Nestlé eier også virksomhetene Nespresso, Nestlé Professional, Purina og Nestlé Health Science.

Vårt mål er å produsere kvalitetsprodukter som smaker godt og fremmer en sunn livsstil. I Nestlé Norge er vi ca. 240 ansatte, og omsetter for 1,4 milliarder kroner (2019).

Creating Shared Value (CSV) måten Nestlé driver virksomhet på. CSV innebærer at vi skal skape langsiktige felles verdier både for våre aksjonærer OG for lokalsamfunnene vi opererer i. Nestlé jobber med CSV innen områdene ernæring, vann og jordbruksutvikling. Våre forretningsprinsipper omfatter alt fra lokale lover og forskrifter til FNs Global Compact, ILOs konvensjoner samt internasjonalt regelverk

Kontakter

Celin Huseby

Celin Huseby

Pressekontakt Corporate Communications Manager +4741391419

Cathrine Suter Ossborn

Pressekontakt Nordic Head of Corporate Affairs & Communications

Nestlé Norge - Good Food, Good Life

Nestlé Norge inngår i Nestlé SA som er verdens ledende næringsmiddelkonsern innen ernæring, helse og velvære. Selskapets historie i Norge strekker seg helt tilbake til 1898 og oppkjøpet av Viking Melk.

I dag selger Nestlé en rekke sterke merkevarer som NESCAFÉ, Nesquik, NESCAFÉ Dolce Gusto, Starbucks, Nestlé Barnemat, Smarties, Lion, After Eight, Maggi buljong og frokostblandinger som Cheerios og Fitness. Nestlé eier også virksomhetene Nespresso, Nestlé Professional, Purina og Nestlé Health Science.

Vårt mål er å produsere kvalitetsprodukter som smaker godt og fremmer en sunn livsstil. I Nestlé Norge er vi ca. 240 ansatte, og omsetter for 1,4 milliarder kroner (2019).

Creating Shared Value (CSV) måten Nestlé driver virksomhet på. CSV innebærer at vi skal skape langsiktige felles verdier både for våre aksjonærer OG for lokalsamfunnene vi opererer i. Nestlé jobber med CSV innen områdene ernæring, vann og jordbruksutvikling. Våre forretningsprinsipper omfatter alt fra lokale lover og forskrifter til FNs Global Compact, ILOs konvensjoner samt internasjonalt regelverk

Nestlé Norge
Nestlé Norge
Fornebuveien 7-9
Lysaker
Besøk våre andre nyhetsrom