Gå videre til innhold
Nescafé Plan 2030 Progress Report: mer regenerativt landbruk, høyere produktivitet og reduserte klimagassutslipp

Pressemelding -

Nescafé Plan 2030 Progress Report: mer regenerativt landbruk, høyere produktivitet og reduserte klimagassutslipp

Nescafé, Nestlés største kaffemerke, publiserer i dag sin andre fremdriftsrapport for Nescafé Plan 2030. Rapporten viser en økt bruk av regenerative dyrkingsmetoder, noe som bidrar til bedre avlinger og reduserte klimagassutslipp.

Innen 2023 vil over 20 % av Nescafés kaffe komme fra bønder som bruker regenerative dyrkingsmetoder. Dataene er basert på overvåking og konsekvensanalyse av kaffegårder der Nescafé henter kaffen sin. Resultatet var at bønder i land som Honduras, India, Filippinene, Thailand og Vietnam oppnådde en økning i kaffeproduktiviteten per hektar på mellom 5 % og 25 % sammenlignet med 2022. De viktigste faktorene bak denne økningen var blant annet optimalisert gjødsling og dekkvekster. Implementeringen av disse metodene førte også til en reduksjon i klimagassutslippene på mellom 15 % og 30 % per kilo kaffe. I 2023 distribuerte Nescafé Plan 21 millioner kaffeplanter til bønder for å bidra til å renovere og fornye kaffeåkrene og forbedre produktiviteten i land der kaffen kommer fra.

Philipp Navratil, leder for Nestlés strategiske forretningsenhet for kaffe, sier: «Nescafé-planen uttrykker vårt sterke engasjement for å sikre kaffens fremtid. Dette er essensen av Nescafé. Denne andre fremdriftsrapporten er et bevis på det daglige arbeidet vi gjør på bakken sammen med våre partnere, leverandører og kaffebønder i regionene der vi henter kaffen vår, og den inspirerer oss ytterligere til å fortsette innsatsen.»

Å prioritere kunnskapsdeling og kompetansebygging er avgjørende for å fremme innføringen av regenerativt landbruk. I 2023 fikk over 140 000 kaffebønder i 16 opprinnelsesland omfattende opplæring i regenerative landbruksmetoder og teknisk assistanse. I Honduras, for eksempel, fikk 12 000 kaffebønder av den yngre generasjonen opplæring i entreprenørskap, kvalitet og regenerativt landbruk, slik at neste generasjon kan drive gårdene sine mer produktivt.

Nescafé Plan har også lansert en innovativ nettbasert plattform kalt Agrinest. Plattformen har som mål å knytte kaffebønder sammen globalt og fremme kunnskapsdeling og samarbeid. For øyeblikket er mer enn 1600 kaffebønder i Vietnam og 240 i Indonesia aktive brukere av Agrinest, og deltakelsen forventes å øke i årene som kommer.

Nestlé har også bidratt til Regenerative Agriculture for Low-Carbon and Resilient Coffee Farms - A Practical Guidebook. Denne håndboken, som er laget i samarbeid med Alliance of Bioversity International og International Center for Tropical Agriculture (CIAT), gir agronomer, instruktører og fagfolk som jobber med kaffebønder, et sett med beste praksis som de kan bruke og tilpasse til ulike landbrukskontekster, og som hjelper bøndene med overgangen til regenerativt landbruk. Veilederen er offentlig tilgjengelig for kaffesektoren.

Nescafé Plan 2030
har som mål å utgi en fremdriftsrapport hvert år for å oppdatere om merkevarens arbeid med å hjelpe kaffebønder med å gå over til regenerativt landbruk, og dermed bidra til å forbedre levebrødet deres. Dette er den andre fremdriftsrapporten som utgis siden lanseringen av Nescafé Plan 2030.


Les videre: Nescafé Plan 2030 Progress Report 2023 (pdf, 12Mb)
Les videre: Sustainable Food Lab study (pdf, 2Mb)
Les videre: Nescafé Plan 2030 Progress Report 2022 (pdf, 12Mb)

Related links

Emner

Kategorier


Nestlé Norge inngår i Nestlé SA som er verdens ledende næringsmiddelkonsern innen ernæring, helse og velvære. Selskapets historie i Norge strekker seg helt tilbake til 1898 og oppkjøpet av Viking Melk.

I dag selger Nestlé en rekke sterke merkevarer som NESCAFÉ, Nesquik, NESCAFÉ Dolce Gusto, Starbucks, Nestlé Barnemat, Smarties, Lion, After Eight, Maggi buljong og frokostblandinger som Cheerios og Fitness. Nestlé eier også virksomhetene Nespresso, Nestlé Professional, Purina og Nestlé Health Science.

Vårt mål er å produsere kvalitetsprodukter som smaker godt og fremmer en sunn livsstil.

Creating Shared Value (CSV) måten Nestlé driver virksomhet på innebærer at vi skal skape langsiktige felles verdier både for våre aksjonærer OG for lokalsamfunnene vi opererer i. Nestlé jobber med CSV innen områdene ernæring, vann og jordbruksutvikling. Våre forretningsprinsipper omfatter alt fra lokale lover og forskrifter til FNs Global Compact, ILOs konvensjoner samt internasjonalt regelverk

Kontakter

Celin Huseby

Celin Huseby

Pressekontakt Corporate Communications Manager +4741391419

Nestlé Norge - Good Food, Good Life

Nestlé Norge inngår i Nestlé SA som er verdens ledende næringsmiddelkonsern innen ernæring, helse og velvære. Selskapets historie i Norge strekker seg helt tilbake til 1898 og oppkjøpet av Viking Melk.

I dag selger Nestlé en rekke sterke merkevarer som NESCAFÉ, Nesquik, NESCAFÉ Dolce Gusto, Starbucks, Nestlé Barnemat, Smarties, Lion, After Eight, Maggi buljong og frokostblandinger som Cheerios og Fitness. Nestlé eier også virksomhetene Nespresso, Nestlé Professional, Purina og Nestlé Health Science.

Vårt mål er å produsere kvalitetsprodukter som smaker godt og fremmer en sunn livsstil. I Nestlé Norge er vi ca. 240 ansatte, og omsetter for 1,4 milliarder kroner (2019).

Creating Shared Value (CSV) måten Nestlé driver virksomhet på. CSV innebærer at vi skal skape langsiktige felles verdier både for våre aksjonærer OG for lokalsamfunnene vi opererer i. Nestlé jobber med CSV innen områdene ernæring, vann og jordbruksutvikling. Våre forretningsprinsipper omfatter alt fra lokale lover og forskrifter til FNs Global Compact, ILOs konvensjoner samt internasjonalt regelverk

Nestlé Norge
Nestlé Norge
Fornebuveien 7-9
Lysaker
Besøk våre andre nyhetsrom