Gå videre til innhold
Ny Creating Shared Value-rapport fra Nestlé om vann og de globale vannutfordringene

Pressemelding -

Ny Creating Shared Value-rapport fra Nestlé om vann og de globale vannutfordringene

Langsiktig bærekraftig utvikling og ansvarlig adferd er viktige ingredienser i Nestlés daglige arbeid. Samtidig med publisering av trykket årsrapport 2011, publiseres også Nestlés årlige Creating Shared Value (CSV) rapport. Nestlés CSV-arbeid bygger på et fundament av regelverk og bærekraftig utvikling, og omfatter selskapets overordnede satsingsområder – Landbruksutvikling, Ernæring og Vann.

I år fokuserer CSV rapporten på viktige spørsmål vedrørende vannforvaltning og vannressurser for å sikre klodens fremtidige vannforsyning. Nøkkelen til å redusere globalt vannforbruk krever lokale aktiviteter og engasjement.

Nestlés vannrapport gir en oversikt over Nestlés arbeid med vann i landbruksprosjekter og vannforvaltning i våre fabrikker. Vi mener at vann er en menneskerett. Alle bør ha tilgang til vann til matlaging og hygiene - utover det bør prisen på vannet være regulert.

Nestlé arbeider kontinuerlig med å utvikle sitt miljøengasjement gjennom mer effektiv forvaltning av fabrikken både i form av råvareressurser, men også sikre langsiktig tilgang på råvarer. Samtidig arbeider selskapet for å forbedre livsvilkårene og sikkerheten til både bøndene og ansatte i våre fabrikker. Siden 2001 har Nestlé redusert det totale vannforbruket i våre fabrikker med 28%.

I CSV-rapporten deler Professor John Briscoe ved Harvard University sin erfaring omkring vannproblemstillinger, og hevder at vannforvaltning er en av menneskehetens største utfordringer.

I 2011 mottok Nestlé den prestisjetunge vann prisen "World Water Industry Award" for sitt engasjement i vann spørsmål, av SIWI (Stockholm International Water Institute).

I Nestlé engasjerer vi oss også mye omkring vann i forhold mat og konsekvensene rundt produksjon av biodrivstoff. Det er vårt håp at Rio 20 konferansen vil sikre at "Mat er for folk og at kun avfall skal brukes til biobrensel."

Nestlé engasjement for vann gjenspeiles i selskapets fem fokusområder

W
ork to achieve water efficiency across our operations:
Ledende på vannforvaltning og i å redusere vannforbruket i alle våre fabrikker.
Advocate for effective water policies and stewardship
Talsmenn for politikk som setter en verdi på vann på alle nivåer.
Treat effectively the water we discharge
Stille strenge krav til rensing av vann før det sendes tilbake til miljøet.
Engage with suppliers, especially those in agriculture
Hjelpe leverandører / bønder til bedre vannforvaltning med fokus på betydningen av flomområder
Raise awareness of water access and conservation
Engasjere ansatte, kommuner og forbrukere om vannutfordringene.  

På www.nestle.com finner du hele rapporten. Ved spørsmål eller synspunkter – kontakt oss gjerne! 

Med vennlig hilsen
Marianne Hardeng Aaberg, Kommunikasjonssjef Nestlé Norge
e-post: marianne.aaberg@no.nestle.com, Tlf.: +47 67 81 73 64

Emner

Tags


Fundamentet i Nestlés forretningsvirksomhet bygger på Creating Shared Value (CSV) i hele verdikjeden. Dette innebærer at vi må skape verdier for både våre aksjonærer men også for samfunnet. CSV er også med i våre Forretningsprinsipper (Nestlé Corporate Business Principles, NCBP). NCBP omfatter etterlevelse av både lokale og internasjonelle lover og regler, inklusiv UN Global Compact og ILO’s konvensjoner. Gjennom et aktivt langsiktig bærekraftig arbeid håper vi å kunne bidra til å bevare miljø og ressurser for kommende generasjoner.

Pressekontakt

Axel Heiberg-Andersen

Pressekontakt Corporate Communication Manager Pressekontakt, Public Affairs +47 67 81 73 64

Relatert materiale