Gå videre til innhold
Kakaoplantasje
Kakaoplantasje

Pressemelding -

Økte avlinger og inntekter for kakaodyrkende familier i Nestlés income accelerator program

Nestlé's income accelerator program hjelper kakaobønder med å forbedre kakaoproduktiviteten betydelig og øke nettoinntekten, ifølge en rapport publisert av KIT Institute. Rapporten viser at plante-beskjæring av høy kvalitet, bidro til en økning i kakaoavlingene på 32 prosent. Den totale nettoinntekten til husholdningene som benytter seg av income accelerator programmet, økte med 38 prosent, noe som førte til at en større andel av disse husholdningene oppnådde en inntekt de kunne leve av.

Rapporten er basert på en studie som ble gjennomført i løpet av de første 18 månedene av income accelerator programmet, der et utvalg på 2 000 husholdninger fordelt på 28 kooperativer i Elfenbenskysten ble undersøkt.

Studien viste også at Nestlés program effektivt har redusert sykdommer og skadedyr på gårdene, takket være implementeringen av god landbrukspraksis. Programmet har lagt til rette for inntektsdiversifisering, fremmet finansiell tilgang og hatt en positiv innvirkning på kvinners selvstendighet og barns skolegang. Skolegang er et viktig fokusområde i income accelerator programmet, og andelen barn som går på skolen, økte med 10 prosentpoeng (mot 5 prosentpoeng i sammenligningsgruppen).

I tillegg har det vært en bemerkelsesverdig økning i andelen husholdninger som investerer i småbedrifter, som for eksempel landbruksforedling, butikker, frisørsalonger eller såpeproduksjon. Økningen er mer enn dobbelt så stor, fra 21 % i 2022 til 55 % i 2023. På undersøkelsestidspunktet var disse aktivitetene fortsatt i en utforskende fase og hadde ennå ikke generert betydelige inntektsendringer.

Programmet fremmer også kvinners økonomiske inkludering ved å legge til rette for at de kan delta i spare- og låneforeninger i landsbyene (VSLA). Disse foreningene tilbyr muligheter for sparing og lån, med særlig fokus på kvinner som ønsker å starte eller utvide sin egen virksomhet. De tilbyr også opplæring i temaer som likestilling og entreprenørskap. Studien viser en økning på 52 prosent i antall kvinner som er innmeldt i disse foreningene.

“Testing i stor-skala av Nestlés income accelerator program har bekreftet de første resultatene vi så i pilotfasen", kommenterer Darrell High, Global Cocoa Manager i Nestlé. «Programmet endrer måten kakao dyrkes på ved å profesjonalisere arbeidet og sørge for at trærne beskjæres. Det er flott å se at disse profesjonelt beskjærte gårdene gir høyere avlinger, noe som betyr høyere inntekt for kakaodyrkerfamiliene. Ved å sette familien i sentrum for programmet styrker vi kvinnene som støtter barnas utdannelse og søker muligheter til å diversifisere husholdningens inntekter. Vi fortsetter å samle inn tilbakemeldinger fra bondefamiliene, slik at vi kan lære og tilpasse programmet deretter. Vi er glade for å ha begynt å skalere programmet til 30 000 bondehusholdninger, og vi vil fortsette å rapportere om fremdriften vår.»

Nestlés test av programmet i stor skala ble lansert i januar 2022 med mål om å bidra til å tette inntektsgapet for kakaodyrkende familier og redusere risikoen for barnearbeid. Programmet oppmuntrer til atferdsendring og belønner positiv praksis, både i husholdningene og på gårdene. Programmet gir insentiver til kakaodyrkende familier som melder barna sine på skolen, tar i bruk god landbrukspraksis, deltar i skogbruksaktiviteter og diversifiserer inntektskildene sine.

Programmet har så langt støttet mer enn 10 000 familier i Elfenbenskysten og utvides til Ghana i år, slik at det omfatter totalt 30 000 familier. Innen 2030 har programmet som mål å nå ut til anslagsvis 160 000 kakaodyrkende familier i Nestlés globale kakaoforsyningskjede for å skape effekt i stor skala.

Rapporten publiseres to måneder etter at Chocolate Scorecard, som rangerer bærekraftstatusen til de 38 største sjokoladeprodusentene, ble utgitt. I denne rangeringen ligger Nestlé på 8. plass totalt, på 2. plass for arbeidet med å redusere risikoen for barnearbeid og på 5. plass for arbeidet med avskoging og klimaendringer.

Flere detaljer om Nestlés income accelerator program finnes i vår infographic (pdf, 700Kb)

Les hele rapporten ved å klikke på denne linken: full report

Emner

Kategorier


Nestlé Norge inngår i Nestlé SA som er verdens ledende næringsmiddelkonsern innen ernæring, helse og velvære. Selskapets historie i Norge strekker seg helt tilbake til 1898 og oppkjøpet av Viking Melk.

I dag selger Nestlé en rekke sterke merkevarer som NESCAFÉ, Nesquik, NESCAFÉ Dolce Gusto, Starbucks, Nestlé Barnemat, Smarties, Lion, After Eight, Maggi buljong og frokostblandinger som Cheerios og Fitness. Nestlé eier også virksomhetene Nespresso, Nestlé Professional, Purina og Nestlé Health Science.

Vårt mål er å produsere kvalitetsprodukter som smaker godt og fremmer en sunn livsstil. I Nestlé Norge er vi ca. 240 ansatte, og omsetter for 1,4 milliarder kroner (2019).

Creating Shared Value (CSV) måten Nestlé driver virksomhet på. CSV innebærer at vi skal skape langsiktige felles verdier både for våre aksjonærer OG for lokalsamfunnene vi opererer i. Nestlé jobber med CSV innen områdene ernæring, vann og jordbruksutvikling. Våre forretningsprinsipper omfatter alt fra lokale lover og forskrifter til FNs Global Compact, ILOs konvensjoner samt internasjonalt regelverk

Kontakter

Celin Huseby

Celin Huseby

Pressekontakt Corporate Communications Manager +4741391419

Cathrine Suter Ossborn

Pressekontakt Nordic Head of Corporate Affairs & Communications

Nestlé Norge - Good Food, Good Life

Nestlé Norge inngår i Nestlé SA som er verdens ledende næringsmiddelkonsern innen ernæring, helse og velvære. Selskapets historie i Norge strekker seg helt tilbake til 1898 og oppkjøpet av Viking Melk.

I dag selger Nestlé en rekke sterke merkevarer som NESCAFÉ, Nesquik, NESCAFÉ Dolce Gusto, Starbucks, Nestlé Barnemat, Smarties, Lion, After Eight, Maggi buljong og frokostblandinger som Cheerios og Fitness. Nestlé eier også virksomhetene Nespresso, Nestlé Professional, Purina og Nestlé Health Science.

Vårt mål er å produsere kvalitetsprodukter som smaker godt og fremmer en sunn livsstil. I Nestlé Norge er vi ca. 240 ansatte, og omsetter for 1,4 milliarder kroner (2019).

Creating Shared Value (CSV) måten Nestlé driver virksomhet på. CSV innebærer at vi skal skape langsiktige felles verdier både for våre aksjonærer OG for lokalsamfunnene vi opererer i. Nestlé jobber med CSV innen områdene ernæring, vann og jordbruksutvikling. Våre forretningsprinsipper omfatter alt fra lokale lover og forskrifter til FNs Global Compact, ILOs konvensjoner samt internasjonalt regelverk

Nestlé Norge
Nestlé Norge
Fornebuveien 7-9
Lysaker
Besøk våre andre nyhetsrom