Gå videre til innhold
Purina presenterer nye forpliktelser for en regenerativ fremtid

Pressemelding -

Purina presenterer nye forpliktelser for en regenerativ fremtid

Purina, Europas ledende dyrematselskap, kunngjør nå seks nye forpliktelser som tar sikte på å forbedre livskvaliteten til kjæledyr, mennesker og jorden, og for å møte samfunnets og miljøets utfordringer.

Purinas forpliktelser er utformet for å sikre at selskapet fortsetter å levere fôr og omsorg for kjæledyr av høy kvalitet, samtidig som de tar opp bredere samfunns- og miljøspørsmål. De er utviklet og designet for å adressere viktige områder med sosial innvirkning som er skissert i FNs bærekraftsmål (SDG’ene) frem mot 2030.

Dette er forpliktelse og slik vil Purina jobbe for å oppnå dem:

1. Innovere dyreernæring og kjøpe inn ingredienser gjennom regenerative metoder

Innen 2024 vil Purina lansere 20 nye produkter, utviklet for å øke kjæledyrs velvære. Innen 2025 vil 20% av korn- og vegetabilske proteiner bli dyrket med regenerativ praksis og deretter øke til 50% innen 2030. Innen 2030 vil Purina kun bruke fisk som kommer fra ansvarlig praksis.

2. Fremme adopsjon av kjæledyr gjennom partnerskap

Purina har adopsjonspartnerskap i 15 land over hele Europa, og vi samarbeider med 28 forskjellige partnere for å hjelpe kjæledyr i nød. I Norge samarbeider vi med Dyrebeskyttelsen. Purina vil fortsette å jobbe med dem for å støtte hjemløse kjæledyr.

3. Fremme programmer for ansvarlig husdyrhold

Innen 2030 vil tre millioner mennesker over hele verden ha deltatt i våre programmer.

Purina vil samarbeide med eksperter innen utdanning og levere programmer for å hjelpe barn med å bedre håndtere og ha omsorg for dyr i 13 land. Purina har også utviklet et nettbasert verktøy som vil bli oppdatert med ny og mer dyptgående informasjon for å sikre at potensielle dyreiere velger et dyr som passer livvstilen deres.

4. Fremme båndet mellom mennesker og kjæledyr

Innen 2030 har vi som mål å hjelpe én million mennesker i sårbare situasjoner med å forbedre helse og velvære gjennom det unike båndet mellom mennesker og kjæledyr. Dette gjøres gjennom samarbeid med organisasjoner som Victim Support Europe www.victimsupport.eu

5. Arbeid mot en avfallsfri fremtid

Innen 2025 er vår ambisjon at 100% av Purinas emballasje skal være gjenbrukbar eller resirkulerbar. Målet er å redusere bruken av jomfruelig plast med en tredjedel i samme periode.

6. Bidra til å fremme regenerering av økosystemer i jordsmonn og havet

Vårt engasjement omfatter følgende mål for 2030:

Vi etterstreber å:

  • redusere CO2-utslippene våre med 50 % på veien mot klimanøytralitet
  • redusere overflødig nitrogen og fosfor fra gjødselen i forsyningskjeden for landbruket
  • begrense arealbruk og forbedre jordkvaliteten gjennom regenerativ oppdrettspraksis
  • adressere bifangst med våre globale partnere for fisk, f.eks. Sustainable Fisheries Partnership (SFP) og samarbeide med Fishery Improvement Projects (FIPs) knyttet til bruk av fisk i våre produkter
  • Starte restaureringsprosjekter for sjøgress for å fange mer karbon og fremme biologisk mangfold.

For mer informasjon om våre forpliktelser, vennligst klikk her.


Emner


Nestlé Norge inngår i Nestlé SA som er verdens ledende næringsmiddelkonsern innen ernæring, helse og velvære. Selskapets historie i Norge strekker seg helt tilbake til 1898 og oppkjøpet av Viking Melk.

I dag selger Nestlé en rekke sterke merkevarer som NESCAFÉ, Nesquik, NESCAFÉ Dolce Gusto, Starbucks, Nestlé Barnemat, Smarties, Lion, After Eight, Maggi buljong og frokostblandinger som Cheerios og Fitness. Nestlé eier også virksomhetene Nespresso, Nestlé Professional, Purina og Nestlé Health Science.

Vårt mål er å produsere kvalitetsprodukter som smaker godt og fremmer en sunn livsstil. I Nestlé Norge er vi ca. 240 ansatte, og omsetter for 1,4 milliarder kroner (2019).

Creating Shared Value (CSV) måten Nestlé driver virksomhet på. CSV innebærer at vi skal skape langsiktige felles verdier både for våre aksjonærer OG for lokalsamfunnene vi opererer i. Nestlé jobber med CSV innen områdene ernæring, vann og jordbruksutvikling. Våre forretningsprinsipper omfatter alt fra lokale lover og forskrifter til FNs Global Compact, ILOs konvensjoner samt internasjonalt regelverk

Kontakter

Celin Huseby

Celin Huseby

Pressekontakt Corporate Communications Manager +4741391419

Cathrine Suter Ossborn

Pressekontakt Nordic Head of Corporate Affairs & Communications

Nestlé Norge - Good Food, Good Life

Nestlé Norge inngår i Nestlé SA som er verdens ledende næringsmiddelkonsern innen ernæring, helse og velvære. Selskapets historie i Norge strekker seg helt tilbake til 1898 og oppkjøpet av Viking Melk.

I dag selger Nestlé en rekke sterke merkevarer som NESCAFÉ, Nesquik, NESCAFÉ Dolce Gusto, Starbucks, Nestlé Barnemat, Smarties, Lion, After Eight, Maggi buljong og frokostblandinger som Cheerios og Fitness. Nestlé eier også virksomhetene Nespresso, Nestlé Professional, Purina og Nestlé Health Science.

Vårt mål er å produsere kvalitetsprodukter som smaker godt og fremmer en sunn livsstil. I Nestlé Norge er vi ca. 240 ansatte, og omsetter for 1,4 milliarder kroner (2019).

Creating Shared Value (CSV) måten Nestlé driver virksomhet på. CSV innebærer at vi skal skape langsiktige felles verdier både for våre aksjonærer OG for lokalsamfunnene vi opererer i. Nestlé jobber med CSV innen områdene ernæring, vann og jordbruksutvikling. Våre forretningsprinsipper omfatter alt fra lokale lover og forskrifter til FNs Global Compact, ILOs konvensjoner samt internasjonalt regelverk

Nestlé Norge
Nestlé Norge
Fornebuveien 7-9
Lysaker
Besøk våre andre nyhetsrom