Pressemelding -

Slik bruker nordmenn pengene i ferien

Nordmenn bruker 20 000 kroner på sommerferien. 8 av 10 betaler ferien med bankkort. Nordlendinger bruker mest.

- Norske husstander vil i snitt bruke 20 000 kroner på sommerferien. 83 prosent av oss betaler ferien med bankkort. Kun 17 prosent av oss betaler sommerferien med kredittkort. Det forteller informasjonssjef Sigbjørn Larsen i Nets. Nordlendinger er de som bruker mest penger i sommerferien.

Det fremgår av Nets reiselivsundersøkelse, der 1 001 nordmenn er intervjuet om sine reiseplaner i sommer. Undersøkelsen er utført av Synnovate.  

- Det er særlig husstander med årsinntekt på over 800 000 kroner som sier de vil betale sommerferien med kredittkort. I denne gruppen betaler 23 prosent for sommerferien med kredittkort, forteller Sigbjørn Larsen.

For husstander med inntekt under 400 000 kroner er det bare 8 prosent som betaler sommerferien med kredittkort, mens 92 prosent betaler sommerferien med bankkort eller kontant.

Østlendinger bruker kredittkort mest
Nets reiselivsundersøkelse viser at det er Østlendingene som bruker kredittkortene mest i sommer.  21 prosent av østlendingene betaler sommerferien med kredittkort, mens folk bosatt i Møre og Romsdal og Trøndelag bruker kredittkortene minst. Her er det bare seks prosent som betaler sommerferien med kredittkort.

Nordlendinger bruker mest på sommerferien
Det er husstander i Nord-Norge som sier de kommer til å bruke mest på sommerferien. Husstandene fra våre tre nordligste fylker vil i gjennomsnitt bruke 22 316 kroner, mens Oslo-husstandene tar andreplassen med 21 265 kroner. De som bor i Møre og Romsdal og Trøndelag planlegger å bruke
21 549 kroner mens vestlendingene vil bruke 20 852 kroner.  De mest sparsommelige er husstander på Østlandet – ikke medregnet Oslo. De planlegger å bruke 17 966 kroner.

Halvparten betaler over internett
50 prosent betaler for ferien over internett. Det er bare i aldersgruppen over 60 år at bestillingen over internett ligger under 50 prosent. I denne aldersgruppen bestiller 32 prosent sommerferien over nettet.

Menn bruker mest
De som tilhører aldersgruppen mellom 40 og 59 år bruker mest på sommerferien med 24 640 kroner. Ikke overraskende viser undersøkelsen at de med husstandsinntekt på over 800 000 kroner vil bruke mest på sommerferien med 28 000 kroner i snitt.

- Det er mennene som planlegger å bruke mest penger på sommerferien. I gjennomsnitt svarermennene at de vil bruke 6 000 kroner mer på sommerferien enn kvinner, forteller Informasjonssjef Sigbjørn Larsen i Nets.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Informasjonssjef Sigbjørn Larsen
Direkte: 22 89 86 33, Mobil: 97 62 46 78
e-post: sigbjorn.larsen@nets.eu

Emner

  • Turisme