Nyhet -

Geoteknisk bransje tar tak – lager etterlengtet Byggegropveiledning

Byggegroper er ofte kompliserte, store prosjekter. Våren 2016 kommer den første Byggegropveiledningen. (Foto: NGI)

Arbeidet med en Byggegropveiledning er nå i gang for fullt, etter initiativ fra Norsk Geoteknisk Forening, NGF. Det finnes i dag noen regler og bestemmelser som gjelder byggeplasser og byggegroper, men disse er ikke samlet, så det kan være vanskelig for utbyggere og rådgivere å skaffe seg en oversikt. 

 – En byggegrop er en midlertidig konstruksjon og blir betraktet som et hjelpemiddel, ikke et selvstendig byggverk. Av den grunn går byggegroper ofte under radaren med tanke hva som bør gjøres av kartlegging og konsekvensutredning, sier geotekniker Gunvor Baardvik, som sammen med Carsten Hauser, leder arbeidsgruppen for Byggegropveiledningen.

– Selv om en byggegrop er tidsavgrenset, er det en stor og komplisert konstruksjon. Ønsket om fortetting i storbyene gjør at byggeplasser og byggegroper ofte blir trange og inneklemte, med infrastruktur og naboer tett innpå. Byggegroper kan også bli stående åpne lenge, noe som er uheldig med tanke på drenasje av nærområdet. Dette stiller ekstra strenge krav til alle involverte parter, forklarer Baardvik, som er fagansvarlig for anleggsgeoteknikk ved Norges Geotekniske Institutt, NGI.

Arbeidet med byggegropveiledningen springer ut av forskningsprosjektet BegrensSkade, som har som formål å begrense skader i ulike typer utbyggingsprosjekter. En av undergruppene i BegrensSkade har sett spesielt på hvordan de ulike partene kan samarbeide og samhandle bedre, og det var dette som dannet grunnlaget for at NGF tok initiativ til arbeidsgruppen for byggegropveiledning.

Praktisk hjelpemiddel for alle 
Det er et mål å redusere kostnadene gjennom å samle regelverk og standardisere framgangsmåter og prosedyrer. På den måten vil man oppnå større forutsigbarhet. Erfaring fra større byggeprosjekter tilsier at det ofte er i grunnarbeidene at det er mest usikkerhet med hensyn til kostnader og tidsforbruk.

– Vi ønsker også å trekke opp noen retningslinjer for byggegroper for påhugg i tunnelprosjekter, forteller Baardvik.– Vi har sett eksempler på uklar ansvarsfordeling mellom de som prosjekterer og bygger tunnel og de som prosjekterer og bygger tilstøtende parseller i dagen. Derfor ønsker vi å klargjøre ansvarsforholdene, slik at ikke påhugget faller mellom to stoler.

Arbeidsgruppen har allerede møtt stor interesse og fått mange henvendelser fra et bredt spekter av aktører i den geotekniske bransjen. Gruppen består av deltakere fra entreprenører, byggherrer og rådgivningsfirmaer, og flere har tilbudt bidrag i form av faglig ekspertise og kvalitetssikring.

Planen er at første utgave av byggegropveiledningen skal være klar i løpet av våren 2016.


FOR MER INFORMASJON
Gunvor Baardvik  tlf 971 24 434
gunvor.baardvik@ngi.no
eller  byggegropveiledningen@ngi.no
 

Emner

 • Bygg, eiendom

Kategorier

 • drenasje
 • byggegrop
 • byggegropveiledning
 • ngf
 • norsk geoteknisk forening
 • anleggsbransjen
 • byggeplass
 • konstruksjon
 • tunnell
 • påhugg
 • entreprenør
 • byggegropveileder
 • konsekvensutredning
 • geoteknikk

Kontakter

Kjell Hauge

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 934 49 533

Relatert innhold